Trwa ładowanie...
d7z00wn
espi

KETY - Korekta raportu nr 26/2014 Zbycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą (26/2014)

KETY - Korekta raportu nr 26/2014 Zbycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą (26/2014)
Share
d7z00wn
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-22
Skrócona nazwa emitenta
KETY
Temat
Korekta raportu nr 26/2014 Zbycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje o korekcie raportu nr 26/2014 z 3 kwietnia 2014r. o zbyciu akcji przez osobę zarządzającą. Opis transakcji: sprzedaż w dniu 1 kwietnia 2014r. łącznie 736 akcji Emitenta po średniej cenie 228,00 PLN za szt oraz sprzedaż łącznie 889 akcji Emitenta sprzedanych po średniej cenie 228,02 PLN za szt. w dniu 2 kwietnia 2014 r. Transakcje zostały zawarte w trybie sesyjnym na rynku giełdowym GPW S.A. w Warszawie. Korekta raportu polega na rozbiciu transakcji sprzedaży akcji na poszczególne dni sesyjne.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA KĘTY SA
(pełna nazwa emitenta)
KETY Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-650 Kęty
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kościuszki 111
(ulica) (numer)
033 844 60 00 033 845 30 93
(telefon) (fax)
kety@gk-kety.com.pl www.gk-kety.com.pl
(e-mail) (www)
549-000-14-68 070614970
(NIP) (REGON)
d7z00wn

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Dariusz Mańko Prezes Zarządu
2014-07-22 Adam Piela Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7z00wn

Podziel się opinią

Share
d7z00wn
d7z00wn