Trwa ładowanie...
d3sb7i4

KETY - Wstępne prognozy I kwartału 2015 roku (14/2015)

KETY - Wstępne prognozy I kwartału 2015 roku (14/2015)

Share
d3sb7i4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KETY | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wstępne prognozy I kwartału 2015 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy Kęty S.A. zgodnie z ogłoszonym kalendarzem wydarzeń korporacyjnych podaje do publicznej wiadomości wstępne prognozy dotyczące wyników pierwszego kwartału 2015 r. W trakcie pierwszych trzech miesięcy 2015 roku koniunktura na rynku sprzyjała największym segmentom Grupy Kapitałowej. Segment Systemów Aluminiowych osiągnął 25% dynamikę przychodów ze sprzedaży, natomiast Segment Wyrobów Wyciskanych zwiększył swoją sprzedaż o 17%. Segment Opakowań Giętkich zanotował 5% wzrostu, a sprzedaż Segmentu Akcesoriów Budowlanych pozostała na podobnym do zeszłego roku poziomie. Jedynym segmentem notującym spadek był Segmentu Usług Budowlanych z ok. 40% mniejszą sprzedażą w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zarząd Grupy Kęty S.A. prognozuje, iż skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą ok. 455 - 465 mln zł, czyli będą wyższe o ok. 11% od wielkości zeszłorocznych. Rentowność operacyjna utrzymuje się na wysokim poziomie, co przekłada się na uzyskanie porównywalnych z zeszłym rokiem
wyników z działalności operacyjnej. Według prognozy Zarządu Spółki skonsolidowany zysk operacyjny pierwszego kwartału wyniesie 48 - 50 mln zł, natomiast EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniesie 69 ? 71 mln zł. Saldo działalności finansowej (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) ze względu na znaczną dewaluację ukraińskiej waluty będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 8 mln zł, czyli będzie porównywalne do pozycji zeszłorocznej (-8,2 w pierwszym kwartale 2014 roku). W konsekwencji Spółka szacuje, iż skonsolidowany zysk netto wyniesie ok. 31- 33 mln zł, co jest wartością porównywalną z rokiem 2014. Na koniec marca 2015 roku dług netto Grupy Kapitałowej wyniesie ok. 185 mln zł w porównaniu z ok. 170 mln zł na koniec 2014 roku. Powyższa prognoza została przygotowana w oparciu o następujące założenia. 1 kwartał 2014 1 kwartał 2015(prognoza) Zmiana średni kurs EUR/PLN w kwartale 4,18 4,20 +0% średni kurs USD/PLN w kwartale 3,05 3,73 +22%
średnia cena aluminium 3M w kwartale 1752 USD/t 1813 USD/t +3% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sb7i4

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA KĘTY SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KETY | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32-650 | | Kęty | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kościuszki | | 111 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 033 844 60 00 | | 033 845 30 93 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | kety@gk-kety.com.pl | | www.gk-kety.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 549-000-14-68 | | 070614970 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Dariusz Mańko Prezes Zarządu
2015-03-24 Adam Piela Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sb7i4

Podziel się opinią

Share
d3sb7i4
d3sb7i4