Trwa ładowanie...
d2wuykf
d2wuykf
espi

KETY - Zbycie akcji przez Akcjonariusza do poziomu poniżej 5% (6/2015)

KETY - Zbycie akcji przez Akcjonariusza do poziomu poniżej 5% (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2wuykf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-20
Skrócona nazwa emitenta
KETY
Temat
Zbycie akcji przez Akcjonariusza do poziomu poniżej 5%
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w dniu 20 stycznia 2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienie pocztą elektroniczną od Norges Bank (The Central Bank of Norway), iż w wyniku transakcji zbycia akcji Grupa Kęty S.A. (Spółka) w dniu 19 stycznia 2015 roku, Norges Bank zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%. W wyniku wyżej opisanej transakcji, Norges Bank posiada na dzień 20 stycznia 2015 roku 453 746 akcji spółki Grupa Kęty S.A., co stanowi 4,83% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 453 746 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 4,83% ogólnej liczby głosów. Przed zawarciem transakcji Norges Bank posiadał 474 048 akcji stanowiących 5,05% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 474 048 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,05% ogólnej liczby głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA KĘTY SA
(pełna nazwa emitenta)
KETY Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-650 Kęty
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kościuszki 111
(ulica) (numer)
033 844 60 00 033 845 30 93
(telefon) (fax)
kety@gk-kety.com.pl www.gk-kety.com.pl
(e-mail) (www)
549-000-14-68 070614970
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Dariusz Mańko Prezes Zarządu
2015-01-20 Adam Piela Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wuykf

Podziel się opinią

Share
d2wuykf
d2wuykf