Trwa ładowanie...
d29oy0t
espi

Kino Polska TV S.A. - Powołanie Zarządu Kino Polska TV S.A. na kolejną kadencję. (76/2012)

Kino Polska TV S.A. - Powołanie Zarządu Kino Polska TV S.A. na kolejną kadencję. (76/2012)
Share
d29oy0t

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 76 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Kino Polska TV S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Zarządu Kino Polska TV S.A. na kolejną kadencję. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kino Polska TV S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 grudnia 2012 r. Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A. działając na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki oraz Art. 369 §1 zdanie 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiła powołać Pana Piotra Reischa na Prezesa Zarządu Spółki na kolejną 3 letnią kadencję oraz Pana Bogusława Kisielewskiego na Członka Zarządu Spółki na kolejną 3 letnią kadencję. Zarówno Pan Piotr Reisch, jak i Pan Bogusław Kisielewski są osobami niekaranymi za przestępstwa wskazane w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych, nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą w konkurencyjnej spółce jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, bądź jako członkowie organu spółki kapitałowej, ani w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. Panowie Piotr Reisch i Bogusław Kisielewski nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS Życiorysy członków Zarządu Kino Polska TV S.A.
stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Piotr Reischżyciorys.pdf | Życiorys Piotr Reisch | | | | | | | | | |
| | Bogusław Kisielewski
życiorys.pdf | Życiorys Bogusław Kisielewski | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Kino Polska TV Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
Kino Polska TV S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-595 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 61
(ulica) (numer)
+48 (22) 356 74 00 +48 (22) 356 74 01
(telefon) (fax)
sekretariat@kinopolska.pl www.kinopolska.pl
(e-mail) (www)
5213248560 015514227
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-11 Piotr Reisch Prezes Zarządu
2012-12-11 Bogusław Kisielewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d29oy0t

Podziel się opinią

Share
d29oy0t
d29oy0t