Trwa ładowanie...
dhwlsfm
espi

Kino Polska TV S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A. (54/2013)

Kino Polska TV S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A. (54/2013)
Share
dhwlsfm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 54 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Kino Polska TV S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kino Polska TV S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 29 października 2013 roku otrzymał od Sandelia Investments Sp. z o.o. SKA zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawierające poniższe informacje: "ZAWIADOMIENIE w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 ze zm.) Sandelia Investments Sp. z o.o. SKA informuje o sprzedaży akcji Kino Polska TV S.A. ("Spółka"). W dniu 25 października 2013 r. w wyniku rozliczenia transakcji pakietowej sesyjnej przeprowadzonej 22
października 2013 r. za pośrednictwem firmy inwestycyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Sandelia Investments Sp. z o.o. SKA dokonała sprzedaży 200.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki Kino Polska TV S.A. W wyniku powyższego udział Sandelia Investments Sp. z o.o. SKA w kapitale zakładowym Kino Polska TV S.A. zmniejszył się o ponad 1%, powodując tym samym, że liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki posiadanych przez Sandelia Investments Sp. z o.o. SKA spadła poniżej 5% ogólnej liczby głosów. Przed opisaną powyżej transakcją Sandelia Investments Sp. z o.o. SKA posiadała 742.825 akcji Kino Polska TV S.A., stanowiących 5,36% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz odpowiadających 742.825 głosom i 5,36% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. Aktualnie Sandelia Investments Sp. z o.o. SKA posiada 542.825 akcji Kino Polska TV S.A., co stanowi 3,91% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz odpowiada 542.825 głosom i 3,91% w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. Podmioty zależne od Sandelia Investments Sp. z o.o. SKA nie posiadają akcji Spółki. Sandelia Investments Sp. z o.o. SKA nie jest stroną umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Spółce." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Kino Polska TV Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
Kino Polska TV S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-595 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 61
(ulica) (numer)
+48 (22) 356 74 00 +48 (22) 356 74 01
(telefon) (fax)
sekretariat@kinopolska.pl www.kinopolska.pl
(e-mail) (www)
5213248560 015514227
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Piotr Reisch Prezes Zarządu
2013-10-29 Bogusław Kisielewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhwlsfm

Podziel się opinią

Share
dhwlsfm
dhwlsfm