Trwa ładowanie...
d2py04y
d2py04y
espi

KLEBA INVEST S.A. - Korekta raportu nr 1/2015 (8/2015)

KLEBA INVEST S.A. - Korekta raportu nr 1/2015 (8/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2py04y
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-27
Skrócona nazwa emitenta
KLEBA INVEST S.A.
Temat
Korekta raportu nr 1/2015
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd KLEBA INVEST S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 21 stycznia 2015 roku otrzymał od Pana Andrzeja Stromskiego, Wiceprezesa Zarządu Spółki, informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach akcjami Spółki. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, Pan Andrzej Stromski poinformował Spółkę o przeprowadzeniu w dniu 16 stycznia 2015 roku transakcji nabycia 500.000 akcji Spółki, po cenie 2,00 zł za sztukę. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji pozagiełdowej.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Wiesław Kleba
2015-01-27 Andrzej Stromski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2py04y

Podziel się opinią

Share
d2py04y
d2py04y