Trwa ładowanie...
d3192cx
d3192cx
espi

KLEBA INVEST - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kleba Invest S.A. (4/2015) - EBI

KLEBA INVEST - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kleba Invest S.A. (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3192cx
NEW CONNECT
Raport EBI nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kleba Invest S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd KLEBA INVEST S.A. (dalej Emitent, Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w dniu 26 stycznia 2015 roku w Bojanie. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. Treść uchwał przekazano w załączeniu do niniejszego raportu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta powołało w skład Rady Nadzorczej Panią Bożenę Stromską. Życiorys nowego Członka Rady Nadzorczej zostanie przekazany w jednym z kolejnych raportów bieżących. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 8 oraz 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis
UchwalypodjetenaNWZKlebaInvestS.A.wdniu_26-01-2015-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wiesław Kleba Prezes Zarządu
Andrzej Stromski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3192cx

Podziel się opinią

Share
d3192cx
d3192cx