Trwa ładowanie...
d278x0k
d278x0k
Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

KNF jednogłośnie nałożyła milion złotych kary na spółkę MNI SA

KNF jednogłośnie nałożyła na MNI SA karę pieniężną w maksymalnej wysokości miliona zł za przekroczenie 33 proc. ogólnej liczby głosów w spółce Hyperion SA, bez zachowania warunków określonych w ustawy o ofercie - poinformowała Komisja w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d278x0k

Z komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że spółka MNI SA nie ogłosiła wymaganego w ustawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki Hyperion SA. Wezwanie takie powinno obejmować akcje w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66 proc. ogólnej liczby głosów.

"KNF w zakończonym postępowaniu stwierdziła, że w związku z transakcjami zawartymi na rynku regulowanym w dniu 4 kwietnia 2011 r. udział spółki w ogólnej liczbie głosów spółki Hyperion SA w dniu 7 kwietnia 2011 r. przekroczył próg 33 proc. bez uprzedniego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki, w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66 proc. ogólnej liczby głosów" - głosi komunikat KNF.

Komisja zwraca uwagę, że instytucja wezwania pozwala na zbycie akcji po cenie równej dla wszystkich akcjonariuszy, ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o ofercie.

d278x0k

"Celem wezwania z art. 73 ustawy o ofercie jest umożliwienie wystąpienia ze spółki lub ograniczenia w niej zaangażowania przez drobnych akcjonariuszy, w sytuacji, gdy w spółce dochodzi do istotnego wzmocnienia pozycji akcjonariusza lub grupy akcjonariuszy. Przepis ten ma zatem ochronny charakter w stosunku do akcjonariuszy mniejszościowych. Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych polega w tym wypadku na stworzeniu możliwości sprzedaży lub zamiany posiadanych akcji na tych samych warunkach akcjonariuszom mniejszościowym, przy jednoczesnym uwzględnieniu ich interesów ekonomicznych" - podkreśla KNF.

Przejawia się to właśnie, dodaje, "uregulowaniem zasad ogłoszenia wezwania oraz określeniem minimalnych warunków, jakie dane wezwanie powinno spełniać, w tym przede wszystkim w zakresie wyznaczenia ceny, po jakiej akcje będą nabywane bądź zamieniane".

Komisja wskazuje też, że w niniejszej sprawie nie zachodzą wskazane w ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym okoliczności wyłączające możliwość przekazania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji administracyjnej. Przekazanie tych informacji, uważa KNF, nie narazi spółki na poniesienie niewspółmiernej szkody.

Komisja przyznaje, że "podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji administracyjnej w stosunku do spółki może niekorzystnie wpłynąć na jej wizerunek". "Szkoda ta nie będzie miała jednak charakteru niewspółmiernego. Należy podkreślić, że jeśli inwestor decyduje się na inwestowanie w akcje spółki notowanej na rynku regulowanym, przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki określone w przepisach prawa, których niespełnienie łączyć się może z zastosowaniem sankcji administracyjnych" - głosi komunikat.

MNI SA jest spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W skład Grupy MNI SA wchodzą firmy działające w branży medialnej, w dziedzinie zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej, w telekomunikacji oraz turystyce.

d278x0k

Podziel się opinią

Share
d278x0k
d278x0k