Trwa ładowanie...
d69xjlz

KNF zawiesił działalność SKOK Jowisz w Czeladzi

Warszawa, 22.04.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zawiesiła z dniem 22 kwietnia 2016 r. działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Jowisz" w Czeladzi (SKOK Jowisz), poinformowała Komisja.

Share
d69xjlz

"Ustawowy obowiązek wydania decyzji na podstawie art. 74k ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych jest związany z faktem, że aktywa SKOK Jowisz nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań" - czytamy w komunikacie.

Z ustaleń zarządcy komisarycznej wynika, że SKOK Jowisz wykazywała na dzień 10 sierpnia 2015 r. ujemne fundusze własne według bilansu w wysokości -20,3 mln zł oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie -28,4%, co oznacza głęboką niewypłacalność, podano także.

"Kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Jowisz, KNF poinformowała, że do dnia 29 marca 2016 r. oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Jowisz. W odpowiedzi na ogłoszenie KNF nie zgłosił się żaden bank gotowy uczestniczyć w procesie przejęcia SKOK Jowisz" - czytamy w komunikacie.

d69xjlz

Na koniec marca 2016 r. depozyty członkowskie zgromadzone przez 15,7 tys. członków SKOK Jowisz wynosiły 82,5 mln zł, podano także.

"Utrzymujący się stan głębokiej niewypłacalności SKOK Jowisz oraz brak nowej pomocy finansowej ze strony Kasy Krajowej skutkuje brakiem możliwości samodzielnego prowadzenia procesu naprawczego przez SKOK Jowisz. W świetle dotychczasowego postępowania Kasy Krajowej, która w przypadku innych wybranych przez Kasę Krajową spółdzielczych kas przekazuje im pomoc finansową z funduszu stabilizacyjnego bez zatwierdzonego programu postępowania naprawczego, w ocenie KNF brak jest realnych perspektyw dokapitalizowania SKOK Jowisz przez Kasę Krajową i usunięcia stwierdzonego stanu głębokiej niewypłacalności spółdzielczej kasy" - czytamy w komunikacie.

Jeżeli do dnia 22 kwietnia 2016 r. do godz. 14:00 KNF nie otrzyma potwierdzenia, że Kasa Krajowa przekazała SKOK Jowisz środki finansowe w wysokości usuwającej stan niewypłacalności kasy, to w dniu 25 kwietnia 2016 r. KNF wystąpi do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy, podano także.

"W związku ze stanem finansowym SKOK Jowisz ujawnionym przez zarządcę komisaryczną, w tym brakiem perspektyw restrukturyzacji wobec braku dodatkowej pomocy finansowej ze strony Kasy Krajowej i brakiem zgody banków na przejęcie SKOK Jowisz, jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności SKOK Jowisz i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG)" - podsumowano w komunikacie.

(ISBnews)

d69xjlz

Podziel się opinią

Share
d69xjlz
d69xjlz