Trwa ładowanie...

Komentarz PLN: Draghi podbił zmienność na PLN

Piątkowy, poranny handel na rynku złotego przynosi kontynuację stabilizacji kwotowań wobec euro oraz franka wraz z dalszym osłabianiem się względem dolara czy brytyjskiego funta. Złoty jest wyceniany na rynku następująco: 4,2160 PLN za euro, 3,4075 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,5018 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,671% w przypadku obligacji 10-letnich.
Share
Komentarz PLN: Draghi podbił zmienność na PLN
Źródło: Thinkstockphotos
d16ipnd

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku złotego przebiegało pod znakiem dyskontowania ruchów na rynku bazowym po stosunkowo "łagodnym" EBC. Mario Draghi powiedział, że jego instytucja jest jednomyślna co do użycia dodatkowych niekonwencjonalnych środków w razie potrzeby i zleciła rozpoczęcie przygotowań w tym kierunku. W konsekwencji obserwowaliśmy odwrót od wspólnej waluty na rzecz dolara amerykańskiego, co ponownie wywarło wpływ na wyceny walut rynków wschodzących. USD/PLN wzrósł o ok. 5gr osiągając najwyższy poziom od prawie 2,5 roku dość skutecznie ograniczając potencjał umocnienia złotego na pozostałych zestawieniach (m.in. EUR/PLN). Dodatkowo w tle trwa obecnie dyskusja nt. ewentualnego ruchu ze strony RPP w grudniu, co również nie wspiera złotego z fundamentalnego punktu widzenia.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest bardziej znaczących publikacji makroekonomicznych z Polski. Jedynie NBP poda dane dot. aktywów rezerwowych w październiku. Dużo istotniejsze z rynkowego punktu widzenia okażą się popołudniowe wskazania z amerykańskiego rynku pracy (NFP), które mogą dodatkowo umocnić dolara przed końcem tygodnia.

Z rynkowego punktu widzenia obserwujemy kontynuację konsolidacji na EUR/PLN i CHF/PLN przy jednoczesnym powolnym podbijaniu kwotowań USD/PLN wraz ze wzrostem wyceny USD na szerokim rynku. Najbliższy silny opór na tej parze znajduje się w okolicach 3,46 USD/PLN.

d16ipnd

Konrad Ryczko
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d16ipnd

Podziel się opinią

Share
d16ipnd
d16ipnd