Trwa ładowanie...
d1y1yes
Dom Maklerski BOŚ
Waluty

Komentarz PLN: RPP zaskakuje brakiem cięcia, PLN neutralny

Poranny, czwartkowy handel na rynku złotego przynosi utrzymanie 16-sesyjnej konsolidacji na parach związanych z PLN. Polska waluta wyceniana jest przez rynek następująco: 4,2297 PLN za euro, 3,3766 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,5113 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,645% w przypadku papierów 10-letnich.
Share
Komentarz PLN: RPP zaskakuje brakiem cięcia, PLN neutralny
Źródło: DM BOŚ
d1y1yes

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku polskich aktywów mijało pod znakiem oczekiwania na ruch ze strony RPP. Rada postanowiła jednak nie zmieniać stóp procentowych pozostawiając główną z nich na poziomie 2,00%. Zaraz po decyzji obserwowaliśmy umocnienie polskiej waluty, spadek wyceny polskiego długu (wzrost rentowności) oraz zwyżkę sektora bankowego na warszawskiej giełdzie. Impuls ten potrwał jednak stosunkowo krótko, gdyż w komunikacie po posiedzeniu czytamy, że RPP nie wyklucza dalszego dostosowania polityki (cięć) w kolejnych miesiącach. W konsekwencji zamiast obniżenia stóp o 25-50pb. i zakończenia cyklu luzowania monetarnego już teraz znów postawieni jesteśmy w stanie niepewności co do przyszłych działań RPP.

Co ciekawe Rada dość klarownie nakreśliła, iż najważniejszym aktualnym wskaźnikiem będzie tempo PKB, gdyż utrzymywanie się inflacji poniżej celu NBP (2,5%) w średnim terminie jest „pewne”. Z rynkowego punktu widzenia brak ruchu ze strony RPP chwilowo umocnił polską walutę jednak perspektywy dalszych cięć oraz w dalszym ciągu pozostający przy 4-letnich szczytach USD skutecznie ograniczyły impuls ze strony utrzymania stóp na niezmienionym poziomie.

W trakcie dzisiejszej sesji będziemy świadkami aukcji długu w wykonaniu MF o wartości 2-4 mld PLN. Będzie to stosunkowo ciekawy przetarg, gdyż po wczorajszym posiedzeniu RPP obserwowaliśmy „podbicie” rentowności na rynku. Na szerokim rynku liczyć się będzie głownie posiedzenie EBC w świetle niedawnych przecieków co do konfliktów w instytucji w zakresie programu stymulacyjnego. M. Draghi najprawdopodobniej nie przedstawi nic nowego oraz utrzyma stopy na 0,05%, jednak stosunkowo gołębia postawa szefa EBC może tradycyjnie skutkować słabszym euro.

d1y1yes

Z rynkowego punktu widzenia, pomimo posiedzenia RPP, kwotowania w dalszym ciągu znajdują się w ramach niedawnych konsolidacji. Widoczne są próby osłabienia polskiej waluty na CHF/PLN oraz kontynuacji trendu wzrostowego na USD/PLN jednak impulsy te pozostają ograniczone skutkując utrzymaniem 16-sesyjnego trendu nikłych wahań.

Konrad Ryczko
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d1y1yes

Podziel się opinią

Share
d1y1yes
d1y1yes