Trwa ładowanie...
dilsc1x
dilsc1x
Dom Maklerski BZ WBK
Gospodarka

Komentarz poranny

Piątkowa sesja zakończyła się wzrostem indeksów, jedynie indeks średnich spółek zakończył sesję w negatywnym terytorium. Zmiany procentowe nie były jednak znaczące i indeksy w dalszym ciągu znajdują się w pobliżu swoich krótkoterminowych maksimów.
Share
dilsc1x

Po słabszym otwarciu na rynku pojawił się popyt, który przeważał w pierwszej fazie sesji. Druga jej część upłynęła pod znakiem próby pokonania maksimów z 22 września (2473 pkt. dla WIG-20), ale mimo, że kupujący byli niezwykle blisko, jednak podejście nie zakończyło się powodzeniem. Aktualnie zakres 2470-73 pkt., stanowi najbliższy opór dla WIG-20, a jego przebicie winno przekładać się na test 2492 lub te ż w nieco bardziej optymistycznych założeniach 2575 lub też 2604 pkt. Teoretycznie poziom 2473 pkt. powinien zostać przebity, z racji faktu, iż wcześniejszy wzrost z 2227 do 2473 pkt. był falą impulsu. W teorii przewidziana jest furtka w postaci załamanej fali wzrostowej, ale przyznam się szczerze, iż oznaczam porządek fal w ten sposób, jedynie w ostateczności, jeśli nie ma już innej możliwości. Do czasu, gdy można inaczej, liczę iż dany ruch nie będzie falą załamaną. Tym niemniej to co obserwujemy na ostatnich sesjach nie wskazuje na zbyt dużą siłę rynku. Odnoszę wrażenie, iż zwyżka odbywa się tylko i
wyłącznie po to, że tak stanowi teoria. W związku z czym zakładam, iż ewentualne przebicie oporu będzie słabe i nie można wykluczyć, iż wyższe poziomy zostaną wykorzystane przez sprzedających. Raczej opór na 2492 pkt. nie zostanie sforsowany, a jeśli nie będę miał racji trzeba będzie liczyć się z perspektywą testu 2575 pkt. Najbliższe wsparcie dla indeksu znajduje się na 2430 pkt., a w przypadku jego przełamania będę zwracał uwagę na piątkowe minimum na 2402 pkt. W razie głębszego ruchu trzeba będzie się liczyć z perspektywą testu kluczowego, w krótkim terminie wsparcia na 2357 pkt. Spadek poniżej tego pułapu zinterpretuję jako wyczerpanie krótkoterminowego potencjału wzrostowego i będę oczekiwał na kolejną falę spadkową poniżej minimum na 2227 pkt. Wcześniej wsparciem winno być górne ograniczenie luki hossy na 2315 pkt.

Tomasz Jerzyk
DM BZ WBK

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/20815/20080929_biuletynp.pdf )

dilsc1x

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

dilsc1x

Podziel się opinią

Share
dilsc1x
dilsc1x