Trwa ładowanie...
d2zc1xi
d2zc1xi
Dom Maklerski BZ WBK

Komentarz poranny

Piątkowa sesja zakończyła się mieszanym zamknięciem indeksów, główne odnotowały spadek, natomiast MWIG40 i sWIG80 zdołały utrzymać się w pozytywnym terytorium. Mając na względzie przebieg sesji, gdzie po znacznie wyższym otwarciu WIG-20 podjął próbę przełamania się przez psychologiczny poziom oporu na 2000 pkt.
Share
d2zc1xi

W trakcie sesji kupujący dwukrotnie próbowali zaatakować ten poziom, ale za każdym razem sprzedający wykorzystywali euforię. Szczególnie negatywnie odczytuję spadek z końcówki sesji, gdzie bez żadnych istotnych motywów, w krótkim czasie cały wzrost został wykasowany, a zamknięcie nastąpiło na dziennym minimum. Taki przebieg sesji sprawił, iż na dziennym wykresie świecowym mamy negatywną formację przenikania bessy. Wiadomo, pojedyncza linia świecy rzadko jest w stanie zmienić trend, ale mam wrażenie, iż spadek z końcówki sesji ma negatywne przesłanie. Dodatkowo na wykresie intraday, ale samego WIG-u ta ostatnia konsolidacja (7-26 maj) sprawia wrażenie, iż na wykresie ukształtowała się formacja trójkąta rozszerzającego, a te jak powszechnie wiadomo zazwyczaj pojawiają się w zaawansowanych fazach trendu i zazwyczaj poprzedzają ostatni ruch w kierunku danego trendu. To oznaczałoby, iż na piątkowej sesji został wytyczony szczyt i prawdopodobnie zakończona została zwyżka w ramach korekcyjnej fali wzrostowej.
Jeśli powyższe założenia znajdą potwierdzenie w rzeczywistości na najbliższych sesjach należałoby liczyć się z perspektywą spadku. Pytaniem otwartym pozostaje jego skala. W preferowanym przeze mnie scenariuszu w piątek zakończona została korekta spadku i zainicjowana została nowa fala spadkowa, która winna sprowadzić indeksy w rejon lutowych minimów. Alternatywnie na wykresie uformowana zostanie znacznie bardziej złożona struktura korekcyjna np.: trójkąt, czy też fala nieregularna płaska, gdzie zwyżka od 18 lutego była pierwszym jej elementem. Najbliższe wsparcie dla WIG-20 znajduje się na 1937 pkt., a w razie jego przełamania popyt winien pojawić się na 1821 pkt., gdzie znajduje się linia trendu wzrostowego lub też na 1775 pkt., które wynika z dna fali czwartej niższego rzędu w nomenklaturze elliottowskiej. Kolejne ważne poziomy znajdują się na 1650 oraz na 1480 pkt. Wcześniej istotne znaczenie winien mieć pułap 1812 lub też 1748 pkt. Najbliższy opór to 1988 lub też piątkowy szczyt 2013 pkt. W przypadku
sforsowania tego ostatniego poziomu będę liczył na kontynuację wzrostu do 2031 lub też 2050 pkt.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/22400/biuletyn-wbk-08-06-2009.pdf )

d2zc1xi

Tomasz Jerzyk

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d2zc1xi

Podziel się opinią

Share
d2zc1xi
d2zc1xi