Trwa ładowanie...
d2lztz5

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje w sprawie ochrony konkurencji

Do 12 lutego 2016 r. potrwają konsultacje społeczne, jak poprawić działanie instytucji stojących na straży konkurencji w poszczególnych krajach - ogłosiła Komisja Europejska. W Polsce jest to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Share
d2lztz5

Konsultacje otwarte są dla wszystkich, z tym że KE liczy szczególnie na opinie ze strony firm, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, izb i organizacji biznesowych, urzędów publicznych, organizacji konsumenckich, a także prawników specjalizujących się w obszarze konkurencji, naukowców i think-tanków - napisano na stronie internetowej Komisji.

Komisję interesują szczególnie opinie, jak sprawić, by organy stające na straży konkurencji: miały zapewnioną niezależność, a także środki i personel niezbędne do wykonywania swoich zadań; dysponowały narzędziami potrzebnymi do wykrywania i zwalczania naruszeń, a nakładane przez nie kary były skuteczne; wdrożyły efektywne programy łagodzenia kar (tzw. leniency programmes), które zachęcają firmy, by same poinformowały urząd o udziale w kartelach w zamian za złagodzenie kary.

Konsultacje mają być wstępem do ewentualnych zmian w prawie zainicjowanych przez Komisję.

d2lztz5

Według KE, choć Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu, dało urzędom takim jak UOKiK kompetencje do wdrażania europejskiego prawa konkurencji, to nie określa ono środków ani instrumentów przy użyciu, których należy je wdrażać.

W związku z tym - według KE - borykają się one z trudnościami w wykonywaniu swoich zadań i nie realizują w pełni swojego potencjału.

Opinie można zgłaszać na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/index_en.html

d2lztz5

Podziel się opinią

Share
d2lztz5
d2lztz5