Trwa ładowanie...
d2d3o5o
d2d3o5o

Komisja sejmowa za zmniejszeniem obciążeń w działalności bankowej

12.07. Warszawa (PAP) - Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się we wtorek za uchwaleniem rządowego projektu zmian w prawie bankowym, który ma zmniejszyć obciążenia...
Share
d2d3o5o

12.07. Warszawa (PAP) - Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się we wtorek za uchwaleniem rządowego projektu zmian w prawie bankowym, który ma zmniejszyć obciążenia administracyjne banków i zdjąć z nich część obowiązków informacyjnych.

Komisja nie miała zastrzeżeń do projektu, nad którym wcześniej pracowała podkomisja, i nie zgłosiła do niego poprawek. Zgodnie z uzasadnieniem rządu do zaproponowanych zmian, ich celem jest dostosowanie obecnie obowiązujących przepisów, określających zasady i warunki powierzania przez banki przedsiębiorcom czynności z zakresu działalności bankowej, do aktualnie istniejących potrzeb rynku finansowego.

Przygotowane przepisy usuwają bariery i obciążenia administracyjne, w tym niektóre obowiązki informacyjne banków oraz wprowadzają udogodnienia w korzystaniu z instytucji outsourcingu. "Jednocześnie nowe rozwiązania zapewniają właściwy nadzór nad wykonywaniem powierzonych przez bank czynności" - zapewnia rząd.

d2d3o5o

Według rządu przewidziane w projekcie rozwiązania powinny wpłynąć na obniżenie kosztów działalności banków, a w konsekwencji na niższe ceny usług bankowych i większą dostępność kredytów dla osób fizycznych, mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Projekt rozszerza definicję przedsiębiorcy, "tak aby możliwe było powierzanie czynności osobom fizycznym, będącym wspólnikami spółek cywilnych". Rozszerzono ponadto ustawowy katalog czynności, "których powierzenie do wykonywania przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu nie wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego". Ograniczono także wymóg powierzania przez banki czynności przedsiębiorcom na podstawie umowy agencyjnej.

W dokumencie uregulowano też zasady i warunki "powierzenia przez przedsiębiorcę, będącego stroną umowy zawartej z bankiem, innemu przedsiębiorcy wykonywania określonych czynności objętych umową outsourcingu (tzw. podoutsourcing)". Zmniejszono też obowiązki informacyjne banku w związku z zawarciem umowy outsourcingu. Chodzi o "zastąpienie obowiązku zawiadamiania KNF o zamiarze zawarcia umowy outsourcingu, wymogiem prowadzenia przez bank ewidencji tego typu umów".

Zmiany dotyczą także przepisów o tzw. outsourcingu zagranicznym. Zgodnie z proponowaną zmianą nie będzie potrzebne zezwolenie w przypadku umów przewidujących, że powierzone czynności będą wykonywane na terytorium państwa będącego członkiem Unii Europejskiej. (PAP)

mmu/ je/ gma/ asa/

d2d3o5o

Podziel się opinią

Share
d2d3o5o
d2d3o5o