Trwa ładowanie...
d1ltpb7

Komisja za umożliwieniem ubezpieczycielom wystąpienia z UFG

Zakłady ubezpieczeniowe będą mogły wystąpić z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego - przewiduje poprawka do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, którą pozytywnie zaopiniowała w czwartek sejmowa komisja finansów publicznych.

Share
d1ltpb7

Podczas drugiego czytania projektu posłowie PiS zgłosili sześć poprawek, ale tylko jedna z nich uzyskała w czwartek pozytywną opinię komisji finansów.

Poprawka ta przewiduje możliwość wystąpienia zakładu ubezpieczeń z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Poseł Jerzy Żyżyński (PiS) tłumaczył omawiając poprawkę, że udział w funduszu jest dobrowolny. Zgodnie z poprawką zakład ubezpieczeń przestaje być członkiem Funduszu z dniem złożenia oświadczenia o wystąpieniu z niego.

Komisja odrzuciła natomiast pozostałe pięć poprawek PiS, w tym wnioski dotyczące możliwości przetwarzania danych osobowych przez Polską Izbę Ubezpieczeń, czy wniosek o wykreślenie regulacji, która pozwala tworzyć ubezpieczeniowy samorząd gospodarczy na zasadach z ustawy o izbach gospodarczych, poza tym, który już istnieje z PIU.

d1ltpb7

Poprawki wraz z projektem będą najprawdopodobniej głosowane w piątek.

Jak mówiła w środę Zofia Czernow (PO) podczas drugiego czytania projektu w Sejmie ustawa wprowadza przepisy m.in. zmniejszające prawdopodobieństwo niewypłacalności zakładów ubezpieczeniowych, zwiększające konkurencyjność na rynku ubezpieczeniowym, polepszające jakość świadczonych usług, a także powodujące "obniżenie opłat oraz większą transparentność usług".

Wskazała, że projekt zawiera rozwiązania o charakterze prokonsumenckim. Przede wszystkim jednak porządkuje kwestie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, czyli tzw. polisolokat, które stanowią "duży problem dla wielu ubezpieczonych".

Projekt nakłada na firmy ubezpieczeniowe dodatkowe obowiązki, związane z zawieraniem takich umów. Na przykład obowiązek analizy rzeczywistych potrzeb ubezpieczonego. Wprowadza też pozasądową możliwość rozstrzygania sporów, związanych z polisolokatami, m.in. w oparciu o Rzecznika Finansowego oraz daje ubezpieczonym prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym, zawartej po dniu wejścia w życie ustawy.

d1ltpb7

Podczas prac komisji zdecydowano, że firmy ubezpieczeniowe będą miały, tak jak dotąd, obowiązek zrzeszania się w Polskiej Izbie Ubezpieczeń, choć rząd proponował zniesienie tego obowiązku. PIU będzie zobowiązana do prowadzenia informatycznej bazy danych, dotyczącej statystyki ubezpieczeniowej.

Posłanka PO wskazywała, że potrzeba nowej regulacji sektora ubezpieczeń wypływa z konieczności implementowania do polskiego porządku prawnego dyrektywy w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Wypłacalność II.

Relacjonowała, że nowy system wypłacalności dla zakładów ubezpieczeń i reasekuracji zbudowany jest na trzech filarach: pierwszy dotyczy wymogów ilościowych, czyli wymogów kapitałowych, drugi - określa zasady sprawowania nadzoru, a trzeci - dotyczy obowiązków informacyjnych, które mają zostać zharmonizowane na poziomie UE.

Projekt zakłada również, że rozszerzone mają zostać kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego, która będzie monitorować rynek ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, a także jeśli zajdzie taka potrzeba, zakazywać lub ograniczać wprowadzanie do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży niektórych ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, czy rodzajów działalności finansowej. Większość przepisów ustawy miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2016 r.

d1ltpb7

W sejmowej wersji projektu zmienione zostały przepisy przesądzające, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, w szczególności w ubezpieczeniu grupowym, ubezpieczający nie może otrzymywać wynagrodzenia lub innych korzyści w związku z oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej. Spod tego zakazu posłowie wyłączyli umowy zawarte na rachunek pracowników i członków ich rodzin oraz samorządów zawodowych lub związków zawodowych.

d1ltpb7

Podziel się opinią

Share
d1ltpb7
d1ltpb7