Trwa ładowanie...
d1sbhlj

Komisje za czterema poprawkami do projektu o Prokuratorii Generalnej

Sejmowe komisje pozytywnie zaopiniowały w środę cztery z pięciu poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania rządowego projektu ustawy o Prokuratorii Generalnej RP. Jedna z przyjętych poprawek dotyczyła możliwości awansu i kształcenia młodych kadr prawniczych.

Share
d1sbhlj

W środę połączone sejmowe komisje: do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrywały pięć poprawek zgłoszonych we wtorek, w trakcie drugiego czytania rządowego projektu ustawy o Prokuratorii Generalnej RP, a także wniosek o odrzucenie w całości projektu, złożony przez klub PO.

Przewodniczący Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa Marek Suski (PiS) poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały cztery z nich, a wniosek o odrzucenie w całości projektu - negatywnie.

Jak przekazał Suski, jedna z poprawek autorstwa klubu Prawa i Sprawiedliwości dotyczyła możliwości awansu i kształcenia młodych kadr prawniczych oraz wyeliminowania możliwości zasiadania w organach więcej niż dwóch spółek prawa handlowego. "Chodzi o to, żeby ewentualnie radcowie z Prokuratorii Generalnej też mogli zasilić korpus rad nadzorczych spółek" - wyjaśnił. Komisje pozytywnie zaopiniowały poprawkę.

d1sbhlj

W innej pozytywnie zaopiniowanej poprawce - jak wyjaśnił przewodniczący - autorzy chcą, aby legitymacje służbowe radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa mogły być używane jako legitymacje służbowe radców Prokuratorii Generalnej przez okres ich ważności, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2017 roku. "Jest to przepis przejściowy, żeby pracownicy Prokuratorii mogli mieć ważne legitymacje do momentu wydania nowych" - powiedział Suski.

Dwie pozostałe poprawki przyjęte przez komisje miały charakter redakcyjno-doprecyzowujący.

Nowa ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ma zastąpić ustawę o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z 2005 r. Prokuratoria Generalna będzie zastępowała państwo polskie - w tym Skarb Państwa, organy administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także określone w ustawie osoby prawne inne niż Skarb Państwa - w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. Prokuratoria Generalna ma im też zapewnić dostęp do fachowej pomocy prawnej. Według rządu ograniczy ona koszty funkcjonowania tej instytucji i podniesie jakość ochrony prawnej.

Według projektu Prokuratoria będzie opracowywała dla premiera stanowiska dotyczące projektów czynności prawnych, aktów normatywnych, a także orzeczeń sądowych zapadających w sprawach dotyczących Polski.

W projekcie zapisano, że ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r. z wyjątkiem kilku artykułów, które wchodzą w życie 1 lipca 2017 roku.

d1sbhlj

Podziel się opinią

Share
d1sbhlj
d1sbhlj