Trwa ładowanie...
d16wfig
d16wfig
espi

KOMPAP - Nabycie znacznego pakietu akcji (52/2014)

KOMPAP - Nabycie znacznego pakietu akcji (52/2014)
Share
d16wfig
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-16
Skrócona nazwa emitenta
KOMPAP
Temat
Nabycie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Spółka PPH KOMPAP SA w Kwidzynie informuje, że w dniu 16 października 2014r. otrzymała zawiadomienie od Pana Władysława Knabe, który poinformował, że na sesji giełdowej w dniu 15 października 2014r. w wyniku trzech transakcji kupna nabył 13.600 akcji PPH KOMPAP SA, które stanowią 0,291% w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów. Pan Władysław Knabe poinformował, że przed dokonaniem powyższych transakcji posiadał (w dniu 15 października 2014r.) 1.213.579 akcji PPH Kompap S.A., które stanowiły 25.928% w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów. W wyniku powyższych transakcji Pan Władysław Knabe posiada obecnie 1.227.179 akcji PPH Kompap S.A., które stanowią 26,219% w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów. Pan Władysław Knabe poinformował, że nie wyklucza zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia liczby posiadanych akcji w zależności od sytuacji na giełdzie i środków finansowych, którymi będzie dysponował.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOMPAP SA
(pełna nazwa emitenta)
KOMPAP Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
82-500 Kwidzyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piastowska 39
(ulica) (numer)
(0 55) 279 19 71 (0 55) 279 19 71
(telefon) (fax)
info@kompap.pl www.kompap.pl
(e-mail) (www)
725-000-79-81 001372100
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16wfig

Podziel się opinią

Share
d16wfig
d16wfig