Trwa ładowanie...
d3jy5g5
espi

KOMPUTRONIK S.A. - nabycie akcji własnych (41/2011)

KOMPUTRONIK S.A. - nabycie akcji własnych (41/2011)

Share
d3jy5g5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOMPUTRONIK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | nabycie akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Spółka") informuje o wykonaniu w dniu 21 grudnia 2011 roku transakcji pakietowej na akcjach własnych Spółki przez Dom Maklerski BZ WBK SA z siedzibą w Poznaniu ("DM"), w wyniku której nabytych zostało 26.150 akcji Spółki. Średnia jednostkowa cena nabycia wynosiła 5,10 złotych. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 złotych za 1 sztukę.Nabyty pakiet stanowi 0,27 % kapitału zakładowego i daje 26.150 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Spółka posiada łącznie 97.552 sztuk akcji własnych stanowiących 1,02 % kapitału zakładowego i dających 97.552 głosów (1,02 %) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. O pierwszej transakcji pakietowej Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 39/2011. Przez nabycie akcji własnych Spółka realizuje postanowienia Umowy zawartej z DM, o czym informowała w Raporcie bieżącym nr 30/2011. Przedmiotem tej Umowy jest pośredniczenie w
nabywaniu przez Spółkę akcji własnych i została ona zawarta w celu wykonania Uchwały nr 10 z dnia 5 maja 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki - w przedmiocie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki , jak również Uchwały nr 11 z dnia 5 maja 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w przedmiocie finansowania przez Spółkę nabycia akcji własnych na podstawie upoważnienia walnego zgromadzenia akcjonariuszy - raport bieżący nr 21/2009 z dnia 6 maja 2009 roku. Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z oraz § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jy5g5

| | | KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOMPUTRONIK S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-003 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wołczyńska | | 37 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 8359400 | | 061 8359401 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@komputronik.pl | | www.komputronik.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9720902729 | | 634404229 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jy5g5

Podziel się opinią

Share
d3jy5g5
d3jy5g5