Trwa ładowanie...
d3vh7f5
d3vh7f5
espi

KOMPUTRONIK S.A. - Sprzedaż w maju 2013 roku ? wstępne dane o działalności handlowej (14/2013)

KOMPUTRONIK S.A. - Sprzedaż w maju 2013 roku ? wstępne dane o działalności handlowej (14/2013)
Share
d3vh7f5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOMPUTRONIK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż w maju 2013 roku ? wstępne dane o działalności handlowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta. Według wstępnych danych pochodzących z systemów sprzedaży Emitenta, z uwzględnieniem prognoz dotyczących otrzymania bonusów i premii posprzedażnych od producentów, w drugim miesiącu roku obrachunkowego 2013-2014, kończącym się 31 marca 2014 roku, Emitent osiągnął w ujęciu jednostkowym szacunkowy zysk handlowy ze sprzedaży towarów i usług o wartości szacunkowej 7,0 mln zł wobec 5,35 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, (wzrost o 30%). Emitent w maju 2013 roku uzyskał istotny wzrost sprzedaży w sieci Komputronik oraz w sprzedaży internetowej ? o około 26%, notuje poprawiające się wyniki sprzedaży w segmencie klientów biznesowych oraz istotnie zwiększa sprzedaż na rynki zagraniczne. Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KOMPUTRONIK S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-003 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołczyńska 37
(ulica) (numer)
061 8359400 061 8359401
(telefon) (fax)
office@komputronik.pl www.komputronik.com
(e-mail) (www)
9720902729 634404229
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-07 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vh7f5

Podziel się opinią

Share
d3vh7f5
d3vh7f5