Trwa ładowanie...
d3odcdw
d3odcdw
espi

KONSORCJUM STALI S.A. - Cofnięcie pozwów przez Bowim S.A. i IDM S.A. Wejście w życie Aneksu nr 4 ...

KONSORCJUM STALI S.A. - Cofnięcie pozwów przez Bowim S.A. i IDM S.A. Wejście w życie Aneksu nr 4 (19/2014)
Share
d3odcdw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KONSORCJUM STALI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Cofnięcie pozwów przez Bowim S.A. i IDM S.A. Wejście w życie Aneksu nr 4 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Raport ma związek z następującymi raportami Emitenta: Raport bieżący nr 18/2013 Doręczenie pozwu Domu Maklerskiego IDM S.A. o stwierdzenie nieważności Porozumienia Inwestycyjnego zawartego w dniu 3 grudnia 2010 r. z BOWIM S.A. Raport bieżący nr 23/2013 Doręczenie pozwu BOWIM S.A. o stwierdzenie nieważności Porozumienia Inwestycyjnego zawartego w dniu 3 grudnia 2010 r. z BOWIM S.A. Raport bieżący nr 29/2013 Wyrok Sądu Oekrgowego w Katowicach oddalający powództwo Domu Maklerskiego IDM S.A. o stwierdzenie nieważności Porozumienia Inwestycyjnego zawartego w dniu 3 grudnia 2010 r. pomiędzy KONSORCJUM STALI S.A. a BOWIM S.A. Raport bieżący nr 36/2013 Doręczenie apelacji Domu Maklerskiego IDM S.A. od Wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie powództwa o stwierdzenie nieważności Porozumienia Inwestycyjnego zawartego w dniu 3 grudnia 2010 r. pomiędzy Konsorcjum Stali S.A. a BOWIM S.A. Raport bieżący nr 42/2013 - Złożenie pozwu o zapatę kary umownej przeciwko BOWIM S.A. w wysokości 25.000.000,00 zł Raport nr
2/2014 Zawarcie z BOWIM S.A. Aneksu nr 4 do porozumienia inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r. Raport nr 2/2014/K Korekta raportu bieżącego z dnia 24.01.2014 r. dotyczącego zawarcia z BOWIM S.A. Aneksu nr 4 do porozumienia inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r. Raport bieżący nr 14/2014 Zawarcie z BOWIM S.A. warunkowej umowy sprzedaży akcji Raport nr 16/2014 Zawieszenie postępowania sądowego o zapatę kary umownej przeciwko BOWIM S.A. w wysokości 25.000.000,00 zł Raport nr 18/2014 Cofnięcie pozwu przeciwko BOWIM S.A. o zapatę kary umownej w wysokości 25.000.000,00 zł bez zrzeczenia się roszczenia Zarzd Emitenta informuje, iż w dniu 6 maja 2014 r. otrzymał od swojego pełnomocnika informację o przesłaniu przez pełnomocnika BOWIM S.A. (dalej BOWIM) w dniu 5 maja 2014 r. na adres Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział XXVI Gospodarczy pisma procesowego cofnięcie pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia (sygn. akt XXVI GC 539/13). Jednoczenie Emitent informuje, iż pełnomocnik Emitenta otrzymał informację, że dnia
5 maja 2014 r. pełnomocnik Domu Maklerskiego IDM S.A. (dalej IDM) przesłał na adres Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Wydział V Cywilny pismo procesowe cofnięcie powdztwa wraz ze zrzeczeniem się roszczenia. (sygn. akt V ACa 888/13). Wobec niespełnienia warunków rozwiązujących (pozwy IDM i BOWIM zostay cofnięte ze zrzeczeniem się roszczeń) Aneks nr 4 nie uległ rozwiązaniu. Warunki wejścia w życie Aneksu nr 4 oraz jego ewentualnego rozwiązania szczegółowo zostały opisane przez Emitenta w Raporcie bieżącym 2/2014. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KONSORCJUM STALI S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-462 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stężycka 11 11
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
522-00-04-379 001333637
(NIP) (REGON)
d3odcdw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Robert Wojdyna Prezes Zarządu
2014-05-06 Marek Skwarski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3odcdw

Podziel się opinią

Share
d3odcdw
d3odcdw