Trwa ładowanie...
d45nulr
espi

KONSORCJUM STALI S.A. - Doręczenie pozwu BOWIM S.A. o stwierdzenie nieważności Porozumienia Inwes...

KONSORCJUM STALI S.A. - Doręczenie pozwu BOWIM S.A. o stwierdzenie nieważności Porozumienia Inwestycyjnego zawartego w dniu 3 grudnia 2010 r. z BOWIM S.A. (23/2013)

Share
d45nulr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KONSORCJUM STALI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Doręczenie pozwu BOWIM S.A. o stwierdzenie nieważności Porozumienia Inwestycyjnego zawartego w dniu 3 grudnia 2010 r. z BOWIM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "KONSORCJUM STALI" S.A. w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 26 lipca 2013 r. otrzymał z Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt XXVI GC 539/13) pozew BOWIM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu o stwierdzenie nieważności Porozumienia Inwestycyjnego zawartego w dniu 3 grudnia 2010 r. pomiędzy BOWIM S.A. z siedzibą w Sosnowcu a Emitentem, w szczególności w zakresie: a) zobowiązania BOWIM S.A. do zawarcia z KONSORCJUM STALI S.A. umowy sprzedaży na mocy której BOWIM S.A. nabędzie od KONSORCJUM STALI S.A. 2.117.647 (dwa miliony sto siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji serii F i 352.941 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji serii B BOWIM S.A. za cenę według algorytmu: cena zapłacona za jedną akcję, czyli 8,50 (osiem 50/100) zł powiększona o kwotę równą oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej równej WIBOR3M z pierwszego dnia roboczego danego okresu plus 2 %; b) zobowiązania BOWIM S.A. do zapłaty na rzecz KONSORCJUM
STALI S.A. kary umownej w wysokości 25.000.000 (dwudziestu pięciu milionów) złotych za niewykonanie zobowiązań, o których mowa w pkt a) powyżej; oraz o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych, w tym kosztów postępowania zabezpieczającego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45nulr

| | | KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KONSORCJUM STALI S.A. | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 04-462 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stężycka 11 | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-00-04-379 | | 001333637 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-30 Robert Wojdyna Prezes Zarządu Robert Wojdyna
2013-07-30 Marek Skwarski Członek Zarządu Marek Skwarski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45nulr

Podziel się opinią

Share
d45nulr
d45nulr