Trwa ładowanie...
d3f5bfy
espi

KONSORCJUM STALI S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r. (2/2012)

KONSORCJUM STALI S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r. (2/2012)

Share
d3f5bfy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KONSORCJUM STALI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Konsorcjum Stali S.A. (dalej Emitent) działając na podstawie § 103 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (dalej Rozporządzenie) podaje w Załączniku do niniejszego raportu daty publikacji raportów okresowych w 2012 roku. Emitent oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia zamierza przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne wraz z kwartalną informacją finansową dotyczącą jednostki dominującej. Ponadto skonsolidowany raport półroczny Emitenta, stosownie do § 83 ust. 3 Rozporządzenia zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe dotyczące jednostki dominującej wraz z raportami z przeglądu obu sprawozdań sporządzonymi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. W związku z
powyższym Emitent w 2012 roku nie będzie przekazywał odrębnych, jednostkowych raportów kwartalnych ani odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2012 roku. Emitent nie będzie także publikował raportu kwartalnego jednostkowego ani skonsolidowanego za II kwartał 2012 roku stosownie do § 101 ust. 2 Rozporządzenia. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załącznik do raportu nr 2_2012.pdf | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3f5bfy

| | | KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KONSORCJUM STALI S.A. | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 04-462 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stężycka 11 | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-00-04-379 | | 001333637 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Robert Wojdyna Prezes Zarządu Robert Wojdyna
2012-01-20 Marek Skwarski Członek Zarządu Marek Skwarski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3f5bfy

Podziel się opinią

Share
d3f5bfy
d3f5bfy