Trwa ładowanie...
futures

Kontynuacja spadków

Po piątkowej przecenie na WGPW, w poniedziałek spadki były kontynuowane. Kurs bieżącej serii kontraktów wystartował od lekkich plusów, na poziomie 2 627 pkt. Zejście poniżej odniesienia nastąpiło wraz z otwarciem rynku kasowego i do południa zniżka sięgała blisko 0,5%.

Share
Kontynuacja spadków
Źródło: WP.PL
d28unpo

W odróżnieniu od piątku, tym razem strona podażowa miała wsparcie z zagranicy – na głównych parkietach europejskich również panowały nastroje korekcyjne. W kalendarium danych makro brakowało istotnych pozycji, które mogłyby nadać kierunek i po porannej przecenie w późniejszych godzinach spadki wyhamowały. Po okresie stabilizacji, prze otwarciem w USA, strona podażowa ponowiła atak i sprowadziła kurs FW20H13 na 2 594 pkt, wyznaczając jednocześnie dzienne minimum. Gdy okazało się, że za oceanem korekta nie zapowiada się zbyt dynamicznie, część strat została odrobiona i zamknięcie wypadło na 2 605 pkt, tj. -0,57%. LOP wyniósł 90,5 tys., a wolumen 25,8 tys.

(fot. DaimlerChrysler)
Źródło: (fot. DaimlerChrysler)

W poniedziałek na wykresie FW20H13 rozwinięty został scenariusz korekcyjny. Przecena była niewielka, kurs spadł o 0,57%. Dolny cień wyrysowanej czarnej świecy, sięgnął 2 594 pkt, co oznacza naruszenie ważnego wsparcia na 2 595 pkt (domknięcie luki hossy z 19 grudnia), zbiegającego się z aktualnym wskazaniem średniej SK-45, która nie była naruszona od początku listopada ubiegłego roku. Na razie poziom obrony okazał się skuteczny i zamknięcie wypadło na 2 605 pkt. Jego obrona będzie podstawowym zadaniem dla strony popytowej podczas wtorkowych notowań. Tymczasem sprzedający mają po poniedziałkowej sesji nieco więcej argumentów, w tym pierwsze od przeszło miesiąca przegięcie na ADX, który spadł z 46 do 45 pkt. Sforsowanie wspomnianego poziomu byłoby pierwszym, ale nie jedynym krokiem, do głębszej korekty z celem na 2 474 pkt (wybicie z długoterminowej konsolidacji). Niżej pozostają w mocy wsparcia w okolicach kolejnych, grudniowych luk hossy, zlokalizowane w rejonie 2 536 – 2 563 pkt.

d28unpo

Biuro Maklerskie Banku BPH

_ Biuro Maklerskie Banku BPH jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką Banku BPH SA Organem sprawującym nadzór nad działalnością BM Banku BPH jest Komisja Nadzoru Finansowego. Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. BM Banku BPH nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. Opracowanie zostało sporządzone z rzetelnością i starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji, uznanych przez BM Banku BPH za wiarygodne. BM Banku BPH nie gwarantuje jednak ich kompletności i dokładności. Niniejsze opracowanie stanowi projekcję zachowania
instrumentów finansowych w okresie obowiązywania raportu. Raport nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego inwestora. Korzystając z opracowania nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka. Inwestycja w kontrakty terminowe wiąże się z koniecznością wniesienia depozytów zabezpieczających stanowiących jedynie ułamkową część wielkości całego zobowiązania wynikającego ze standardu tego typu instrumentu finansowego (tzw. dźwignia finansowa)
. Powoduje to zwielokrotnienie ryzyka inwestycyjnego w przypadku gwałtownych i znaczących zmian kursu instrumentu pochodnego. Należy zwrócić uwagę na fakt, że rynek terminowy charakteryzuje się w horyzoncie krótkoterminowym większą zmiennością niż rynek kasowy, co dodatkowo zwiększa ryzyko inwestycyjne. _

d28unpo

Podziel się opinią

Share
d28unpo
d28unpo