Trwa ładowanie...
d21wyky
espi

KOPEX S.A. - Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem. (62/2013)

KOPEX S.A. - Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem. (62/2013)

Share
d21wyky

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 62 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "KOPEX" S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść informacji udzielonych pisemnie akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 K.s.h. w dniu 09.07.2013 r. Pismo zawierające przekazane informacje jest odpowiedzią Zarządu Emitenta na pytania zadane przez jednego z akcjonariuszy w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "KOPEX" S.A. w dniu 26 czerwca 2013 r., w trakcie pkt. 5 porządku obrad poświęconego rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "KOPEX" S.A. za rok 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "KOPEX" S.A. za rok obrotowy 2012. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z
2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane na ZWZ 26.06.2013.pdf | Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas ZWZ KOPEX S.A. w dniu 26.06.2013 r. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21wyky

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOPEX Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | KOPEX S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 40-172 | | Katowice | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | ul. Grabowa | | 1 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (032) 6047000 | | (032) 6047100 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | kopex@kopex.com.pl | | kopex.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 634-012-68-49 | | 271981166 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-10 Józef Wolski Prezes Zarządu
2013-07-10 Andrzej Meder Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21wyky

Podziel się opinią

Share
d21wyky
d21wyky