Trwa ładowanie...
d27vm3j

KOPEX S.A. - Powołanie osoby nadzorującej ? uzupełnienie informacji o nowym członku Rady Nadzorcz...

KOPEX S.A. - Powołanie osoby nadzorującej ? uzupełnienie informacji o nowym członku Rady Nadzorczej. (24/2012)

Share
d27vm3j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie osoby nadzorującej ? uzupełnienie informacji o nowym członku Rady Nadzorczej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 19/2012 z dnia 27.01.2012 r. o powołaniu osoby nadzorującej - nowego członka Rady Nadzorczej "KOPEX" S.A. w osobie Pana Adama Łyczkowskiego, przekazuje uzupełniająco do publicznej wiadomości inne wymagane informacje dotyczące wybranego nowego członka Rady Nadzorczej "KOPEX" S.A. Adam Łyczkowski (ur. 1952r.) Wykształcenie i kwalifikacje:. Wykształcenie wyższe, absolwent (2000 r.) Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu. Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska: od 06/2008 - KOPEX S.A. w Katowicach, Dyrektor ds. Pracowniczych, od 03/2002 do 05/2008 ? Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. w Zabrzu, od 01/2002 do 03/2002 ? IGLAK w Warszawie, Kierownik, od 04/2000 do 01/2002 ? OCS Sp. z o.o. w Warszawie, Dyrektor Krajowy, od 09/1992 do 02/2000 ? AMWAY Polska Sp. z o.o. w Warszawie, Kierownik Działu, od 09/1986 do 07/1992 ?
działalność prywatna, od 02/1984 do 08/1986 ? WPBELiP w Warszawie, Kierownik Zespołu, od03/1975 do 01/1984 ? Warszawskie Zakłady Maszyn Budowlanych BUMAR-WARYŃSKI w Warszawie, Kierownik Wydziału, od 02/1974 do 02/1975 ? Zarząd Dróg i Mostów w Warszawie, technik, od09/1973 do 12/1973 ? Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Warszawie, inspektor. Inne: od 11/2008 do nadal ? ZZM-MG Sp. z o.o. w Zabrzu, Wiceprezes Zarządu, od 08/2004 do 11/2011 ? MORSKO Sp. z o.o., Prezes Zarządu, od 08/2002 do 06/2011 ? CIEPLIK Sp. z o.o. w Warszawie, Prezes Zarządu, od 02/2010 do 10/2010 ? Polskie Biogazownie S.A. w Gliwicach, Prezes Zarządu. Pan Adam Łyczkowski aktualnie jest członkiem organów nadzorczych w innych następujących spółkach kapitałowych: od kwietnia 2011r. - PBSz Inwestycje Sp. z o.o. w Bytomiu ? członek Rady Nadzorczej Pan Adam Łyczkowski oświadczył, iż wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta, oraz nie uczestniczy w żadnej spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Adam Łyczkowski posiada 11.500 akcji Emitenta. Nie posiada akcji/udziałów w podmiotach powiązanych z Emitentem oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27vm3j

| | | KOPEX Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOPEX S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-172 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Grabowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 6047000 | | (032) 6047100 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kopex@kopex.com.pl | | kopex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-012-68-49 | | 271981166 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu
2012-01-30 Edward Fryżlewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27vm3j

Podziel się opinią

Share
d27vm3j
d27vm3j