Trwa ładowanie...
d24zhpi

KOPEX S.A. - Uzupełnienie informacji o nowo powołanych członkach Zarządu Emitenta. (25/2012)

KOPEX S.A. - Uzupełnienie informacji o nowo powołanych członkach Zarządu Emitenta. (25/2012)

Share
d24zhpi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie informacji o nowo powołanych członkach Zarządu Emitenta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r., podaje informacje uzupełniające dotyczące Pana Andrzeja Medera i Panaq Artura Kucharskiego, powołanych przez Radę Nadzorczą KOPEX S.A. z dniem 01 lutego 2012 r. w skład Zarządu KOPEX S.A. na funkcje członków Zarządu KOPEX S.A. Pan Andrzej Meder ( ur. 1951r.) Wykształcenie i kwalifikacje:. 1983 Doktor nauk technicznych. Politechnika Śląska,Gliwice. 1969-1974 Magister inżynier mechanik, specjalność: Mechanika stosowana. Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny-Technologiczny. Studia podyplomowe: 1998-1999 Studium Menedżerskie w zakresie zarządzania oparte o strukturę programu MBA. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa. 1987-1988 Podyplomowe Studium "Eksploatacja lin stalowych". Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. 1991 Studium dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych. Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej.Egz. Nr
73/D/4/91 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych. Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska: 2012 do nadal Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju i Wdrożeń, Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. w Zabrzu, 2009 -2011 Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. w Zabrzu, 1998- 2008 Dyrektor Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice. 1998 Dyrektor Zespołu Energomechanicznego w Biurze Zarządu Rudzkiej Spółki Węglowej S.A. 1995-1998 Główny Inżynier Energomaszynowy KWK "Zabrze-Bielszowice" 1995 Prezes Zarządu "POLTECH" Sp. z o.o., Ruda Śląska 1985-1994 Pracownik dozoru energomechanicznego (1991-1994 Główny Mechanik) KWK "Zabrze- Bielszowice". 1974-1984 Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn. Politechnika Śląska. Inne informacje dodatkowe: 2010 do nadal Członek Rady Społecznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2007-2008 Zastępca Przewodniczącego Komisji do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach Górniczych
przy Prezesie WUG. 2007- 2009 Przewodniczący Sekcji Mechanizacji Górnictwa PAN, Oddział w Katowicach. 2002-2007 Przewodniczący Komisji do spraw Obudów Wyrobisk Górniczych i Kierowania Stropem przy Prezesie Wyższego Urzędu Górniczego. 2002 do nadal Członek Rady Społecznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 1998-1999 Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROCIEPŁOWNI Zabrze S.A. 1991-1993 Członek Rady Nadzorczej Fabryki Elektrofiltrów "ELWO" Pszczyna. Pan Andrzej Meder aktualnie jest członkiem organów nadzorczych w następujących spółkach kapitałowych: od 2011 - STADION Sp. z o.o., Zabrze, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, od 2010 - ZEG S.A. (obecnie KOPEX ELECTRIC SYSTEMS S.A.) ,Tychy - członek Rady Nadzorczej, od 2009 - Kopex Technology Sp. z o.o., Zabrze, członek Rady Nadzorczej, Pan Andrzej Meder oświadczył, iż wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta, nie uczestniczy w żadnej spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie posiada akcji Emitenta, ani akcji/udziałów w podmiotach z nim powiązanych oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Artur Kucharski (ur.1968r.) Wykształcenie i kwalifikacje: Executive MBA, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, 2011 r. Politechnika Warszawska, magister inżynier, Wydział Elektryczny, 1995 r. University of Central London, Master of Science (magister inżynier, Elektronika), 1995 r. Moskiewski Instytut Energetyczny, dwa lata studiów, Wydział Robotyki, 1989 do 1991 r. Ponadto uzyskał międzynarodowy dyplom z finansów i rachunkowości: Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), 1999 r. Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska: luty 2011 r. KOPEX S.A. - Dyrektor ds. Rozwoju Struktur, Organizacji i Systemów Kontroli
Wewnętrznych. kwiecień 2002 r. do kwiecień 2010 r.- PwC Polska Sp. z o.o., Warszawa, Dział Doradczy, Stanowiska: od Starszego Kierownika do Dyrektora. wrzesień 1995 r. do marzec 2002 r.- PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Warszawa, Dział: Badanie sprawozdań Finansowych, Stanowiska: od Asystenta do Kierownika. Inne informacje dodatkowe: Wykładowca MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości od 2002 r. do 2007 r. Oddelegowany czasowo do pracy w Pricewaterhouse Rosja w latach 1996, 1997 i 1998 r. (łącznie 1 rok pracy).Od kwietnia 2010 r. do 27 stycznia 2012 roku w Radzie Nadzorczej KOPEX S.A. - Wiceprzewodniczący / Przewodniczący Rady Nadzorczej. Pan Artur Kucharski aktualnie jest członkiem organów nadzorczych w następujących spółkach kapitałowych: od 17 listopada 2011r. - Mostostal Zabrze Holding S.A. - Członek Rady Nadzorczej, od 18 października 2011 r. - Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. - Członek Rady Nadzorczej, od 25 lutego 2011 r. -
Hydrapres S.A. - Członek Rady Nadzorczej, od 31 sierpnia 2010 r. - Asseco Poland S.A. - Członek Rady Nadzorczej, od 14 lipca 2010 r - Globe Trade Centre S.A. - Członek Rady Nadzorczej, Pan Artur Kucharski oświadczył, iż wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie posiada akcji Emitenta, ani akcji/udziałów w podmiotach z nim powiązanych oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24zhpi

| | | KOPEX Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOPEX S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-172 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Grabowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 6047000 | | (032) 6047100 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kopex@kopex.com.pl | | kopex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-012-68-49 | | 271981166 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu
2012-01-30 Edward Fryżlewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24zhpi

Podziel się opinią

Share
d24zhpi
d24zhpi