Trwa ładowanie...
d187ori
espi

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Rejestracja akcji w Krajowym Depozycie (6/2013)

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Rejestracja akcji w Krajowym Depozycie (6/2013)
Share
d187ori
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-14
Skrócona nazwa emitenta
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA
Temat
Rejestracja akcji w Krajowym Depozycie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż w dniu 14 lutego 2013 r. otrzymał od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. komunikat Działu Operacyjnego, w którym poinformowano, iż w dniu 15 lutego 2013 r. w Krajowym Depozycie, zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 76/13 z dnia 24.01.2013 r., nastąpi rejestracja 946.734.459 akcji spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. o kodzie ISIN PLTRAST00020. Podstawa prawna: §34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA
(pełna nazwa emitenta)
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
84-110 Krokowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Budowlana, Kartoszyno 3
(ulica) (numer)
058 670 60 55 058 670 60 55
(telefon) (fax)
sekretariat@kbdom.eu www.kbdom.eu
(e-mail) (www)
944-16-35-703 351284072
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Rafał Jakóbiak Członek Zarządu
2013-02-14 Adam Stroniawski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d187ori

Podziel się opinią

Share
d187ori
d187ori