Trwa ładowanie...
d46pcvz

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby gło...

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w dniu 12.12.2012 roku (69/2012)

Share
d46pcvz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 69 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w dniu 12.12.2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A., które odbyło się w dniu 12 grudnia 2012 roku obecnych było trzech akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% udział w głosach na NWZ. Poniżej lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. : 1. BENEFIA TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP Liczba akcji: 78.210.000 Liczba przysługujących głosów: 78.210.000 (7,88 % głosów ogółem; 17,36 % głosów na NWZA) 2. SGB-BANK S.A. Liczba akcji: 59.561.145 Liczba przysługujących głosów: 59.561.145 (6,00 % głosów ogółem; 13,22 % głosów na NWZA) 3. SLIDELLCO HOLDINGS LIMITED Liczba akcji: 285.706.900 Liczba
przysługujących głosów: 285.706.900 (28,78 % głosów ogółem; 63,43 % głosów na NWZA) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d46pcvz

| | | KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 84-110 | | Krokowa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Budowlana, Kartoszyno | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 670 60 55 | | 058 670 60 55 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@kbdom.eu | | www.kbdom.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 944-16-35-703 | | 351284072 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Rafał Jakóbiak Członek Zarządu
2012-12-13 Adam Stroniawski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d46pcvz

Podziel się opinią

Share
d46pcvz
d46pcvz