Trwa ładowanie...
d1vq4kl

KPBP "BUDUS" S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (1/2013)

KPBP "BUDUS" S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (1/2013)

Share
d1vq4kl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KPBP "BUDUS" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Syndyk Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach (dalej także jako: "Emitent") informuje, iż na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentow finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie publicznej") otrzymał od Katowickiego Przedsiębiorstwa Meblowego "AGATA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach zawiadomienie o następujacej treści: "Na podstawie art. 69 pkt. 1 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005r. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), Katowickie Przedsiębiorstwo Meblowe "AGATA" SA z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 93 ("Spółka") zarejestrowana pod numerem KRS 0000037615 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zawiadamia iż, w związku ze zbyciem w transakcjach sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 20 grudnia 2012 roku 1 276 576 sztuk akcji zwykłych na okaziciela spółki Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach, KRS 0000058007, (dalej BUDUS SA), zmniejszyła zaangażowanie i na dzień 20 grudnia 2012 r. nie posiada żadnych akcji spółki BUDUS SA. Przed dokonaniem, Spółka posiadała 1 276 576 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 17,317105 % udziału w kapitale i dawały prawo do 17,317105 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 17,317105 % w głosach na walnym zgromadzeniu. Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami,
Spółka informuje, że podmioty zależne Spółki nie posiadają akcji spółki BUDUS SA jak również nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vq4kl

| | | KATOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO "BUDUS" SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KPBP "BUDUS" S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-053 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Barbary | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 35 99 300 | | 32 25 15 581 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-025-76-98 | | 271570397 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-02 Tadeusz Słysz Syndyk Masy Upadłości

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vq4kl

Podziel się opinią

Share
d1vq4kl
d1vq4kl