Trwa ładowanie...
djywbx1
espi

KPPD - Inwestycja w Kaliszu Pom. - umowa na montaż sortowni. (11/2012)

KPPD - Inwestycja w Kaliszu Pom. - umowa na montaż sortowni. (11/2012)
Share
djywbx1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KPPD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Inwestycja w Kaliszu Pom. - umowa na montaż sortowni. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 06.04.2012 r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowym ZWIERUCHO Wojciech Zwierucho z siedzibą w Żukowie, umowy na demontaż sortowni tarcicy w Szwecji i montaż jej w identycznej konfiguracji w ZPD Kalisz Pomorski. Wartość umowy wynosi 0,8 mln zł netto, a łącznie z wcześniej zawartymi umowami - 5,5 mln zł netto. Umowa zawiera zapisy dotyczące kar umownych za zerwanie lub odstąpienie od umowy, których łączną i maksymalną wysokość ustalono na 20% wartości umowy, przy czym zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Ponadto ustalono kary za przekroczenie terminów realizacji umowy w wysokości 0,25% wartości umowy za każdy dzień zwłoki oraz 0,05% wartości umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu awarii w okresie pogwarancyjnym. Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia kolejnej umowy z tym samym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy. | |
| | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA
(pełna nazwa emitenta)
KPPD Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
78-400 Szczecinek
(kod pocztowy) (miejscowość)
Waryńskiego 2
(ulica) (numer)
094 37 49 700 094 37 49 783
(telefon) (fax)
kppd@kppd.pl www.kppd.pl
(e-mail) (www)
6730006231 330348087
(NIP) (REGON)
djywbx1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Marek Szumowicz-Włodarczyk Prezes Zarządu
2012-04-10 Bożena Czerwińska-Lasak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djywbx1

Podziel się opinią

Share
djywbx1
djywbx1