Trwa ładowanie...
d45s9gn
espi

KREDYT INKASO I NS FIZ - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2015 (1/2015) - EBI

KREDYT INKASO I NS FIZ - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2015 (1/2015)
Share
d45s9gn
CATALYST
Raport EBI nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-08
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2015
Podstawa prawna
Treść raportu:
Allianz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w imieniu Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach: - jednostkowy raport roczny za 2014 - 25 marca 2015 r. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Agnieszka Sadłowska Prokurent
Sławomir Chwierut Wiceprezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d45s9gn

Podziel się opinią

Share
d45s9gn
d45s9gn