Trwa ładowanie...
d2d3o5o
d2d3o5o
espi

KREDYT INKASO S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku. (43/2011)

KREDYT INKASO S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku. (43/2011)
Share
d2d3o5o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KREDYT INKASO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) z siedzibą w Zamościu przekazuje, w załączniku poniżej, wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku. Oryginały raportów znajdują się w siedzibie Spółki w Zamościu ul. Okrzei 32. Raporty bieżące i okresowe są dostępne również na stronie internetowej Emitenta: http://www.kredytinkaso.pl Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie Załącznik: Raporty bieżące: 31.12.2010 r. - 94/2010 Zawarcie umowy przedwstępnej w sprawie nabycia akcji Kancelarii FORUM S.A. z siedzibą w Zamościu. 29.12.2010 r. - 93/2010 Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.) 22.12.2010 r. - 92_K/2010 Zakup pakietu wierzytelności przez KI I NS FIZ od PKO B.P. S.A. ? korekta 21.12.2010 r. - 92/2010 Zakup pakietu wierzytelności przez KI I NS FIZ od PKO B.P. S.A. 21.12.2010 r. - 91/2010 Nabycie certyfikatów inwestycyjnych Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego przez Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.) 09.12.2010 r. - 90/2010 Przychody z działalności operacyjnej za listopad 2010 r 02.12.2010 r. - 89_2010K Utworzenie spółki zależnej KI Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ? korekta. 30.11.2010 r. - 89/2010 Utworzenie spółki zależnej KI Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 30.11.2010 r. - 88/2010 Informacja o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso SA. 25.11.2010 r. - 87/2010 Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji serii E. 25.11.2010 r. - 86/2010 I. Wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA serii E. II. Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii E. 23.11.2010 r. - 85/2010 Zakup pakietu wierzytelności od Euro Bank S.A. we Wrocławiu 23.11.2010 r. - 84/2010 Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 r. oraz wyznaczenie daty
przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 23.11.2010 r. - 83/2010 Warunkowa rejestracja akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 23.11.2010 r. - 82/2010 Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanych udziałów w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso SA 17.11.2010 r. - 81/2010 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia znaczącego udziału w przedsiębiorstwie Kancelarii Prawniczej "FORUM" radca prawny Krzysztof Pilus i s-ka spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie 16.11.2010 r. - 80/2010 I. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego II. Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie 09.11.2010 r. - 79/2010 Zakończenie subskrypcji akcji serii E 09.11.2010 r. - 78/2010 Wybór oferty Kredyt Inkaso S.A. na zakup portfela wierzytelności od Euro Bank S.A. 09.11.2010 r. - 77/2010 Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E 08.11.2010 r. - 76/2010 Przychody z działalności operacyjnej za październik 2010 r 08.11.2010 r. -
75/2010 Zarejestrowanie przez KDPW praw do akcji serii E. 08.11.2010 r. - 69/2010K Ustalenie tekstu jednolitego statutu ? korekta. 05.11.2010 r. - 74/2010 Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii F 05.11.2010 r. - 73/2010 Zawiadomienie o nabyciu akcji 05.11.2010 r. - 72/2010 Zawiadomienie osoby zobowiązanej o transakcji na akcjach 04.11.2010 r. - 71/2010 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu giełdowego 29.10.2010 r. - 70/2010 Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.) 29.10.2010 r. - 69/2010 Ustalenie tekstu jednolitego statutu 29.10.2010 r. - 68/2010 Zwycięstwo Kredyt Inkaso I NS FIZ w licytacji pakietu wierzytelności od PKO BP o wartości nominalnej 210 mln zł. 28.10.2010 r. - 67/2010 Przydział Akcji serii E 22.10.2010 r. - 66/2010 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E 15.10.2010 r. - 65/2010 Wybór biegłego rewidenta 15.10.2010 r. - 64/2010 Warunkowa rejestracja papierów wartościowych złożonych w Krajowym
Depozycie. 15.10.2010 r. - 63/2010 Publikacja Prospektu Emisyjnego 13.10.2010 r. - 62/2010 Zatwierdzenie prospektu Emisyjnego 12.10.2010 r. - 61/2010 Przychody z działalności operacyjnej za wrzesień 2010 r 12.10.2010 r. - 60/2010 Informacje osób zobowiązanych na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 12.10.2010 r. - 59/2010K Korekta raportu bieżącego Nr 59/2010 I. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego II. Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie 04.10.2010 r. - 59/2010 I. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego II. Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie 30.09.2010 r. - 58/2010 Sporządzenie Memorandum Informacyjnego 24.09.2010 r. - 57/2010 Sporządzenie tekstu jednolitego statutu 16.09.2010 r. - 56/2010 Przychody z działalności operacyjnej za sierpień 2010 r. 14.09.2010 r. - 55/2010 Ustanowienie programu emisji obligacji. 09.09.2010 r. - 54/2010 Nabycie certyfikatów inwestycyjnych Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego. 09.09.2010 r. - 53/2010 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. w dniu 8 września 2010 r. 09.09.2010 r. - 52/2010 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 września 2010 r. 07.09.2010 r. - 51/2010 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie. 25.08.2010 r. - 50/2010 Utworzenie spółki zależnej Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.) 18.08.2010 r. ? 49/2010 Skrócone Kwartalne Sprawozdanie Finansowe Kredyt Inkaso S.A. za 3 miesięczny okres od 01.04.2010 r. do 30.06.2010 r. (angielska wersja) 12.08.2010 r. - 48/2010 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., oraz projekty uchwał. 12.08.2010 r. - 47/2010 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. w dniu 12 sierpnia 2010 r. 12.08.2010 r. - 46/2010 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki w dniu 12 sierpnia 2010 r. 10.08.2010 r. - 45/2010 Przychody z działalności operacyjnej za lipiec 2010 r. 16.07.2010 r. - 44/2010 Podpisanie z Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna umowy w sprawie finansowania w formie programu emisji obligacji niezabezpieczonych do łącznej kwoty 150 mln zł z możliwością podwyższenia tej kwoty do 250 mln zł 16.07.2010 r. - 43/2010 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., oraz projekty uchwał. 09.07.2010 r. - 42/2010 Przychody z działalności operacyjnej za czerwiec 2010 r. 02.07.2010 r. - 41/2010 Decyzja o wypłacie dywidendy - korekta raportu bieżącego Nr 38/2010 01.07.2010 r. - 40/2010 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 1 lipca 2010 r. 01.07.2010 r. - 39/2010 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. w dniu 1 lipca 2010 r. 01.07.2010 r. - 38/2010 Decyzja o wypłacie dywidendy 01.07.2010 r. - 37/2010 Wybór podmiotu
do wykonania usług poświadczających, opinii i raportów wymaganych do dokumentu rejestracyjnego Kredyt Inkaso SA. 01.07.2010 r. - 36/2010 Powołanie członków zarządów na kolejną kadencję 30.06.2010 r. - 35/2010 Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie dokumentu rejestracyjnego 25.06.2010 r. - 34/2010 Podpisanie umowy o pełnienie funkcji Menadżera Oferty. 22.06.2010 r. - 33/2010 Zwycięstwo Kredyt Inkaso I NS FIZ w licytacji pakietu wierzytelności od PKO BP o wartości nominalnej 299 mln zł. 18.06.2010 r. - 32/2010 Zmiany statutu funduszu sekurytyzacyjnego 14.06.2010 r. - 31/2010 Raport roczny Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy od 01.04.2009 r. do 31.03.2010 r. (angielska wersja) 11.06.2010 r. - 30/2010 Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 1 lipca 2010 r. 11.06.2010 r. - 29/2010 Przychody z działalności operacyjnej za maj 2010 r 04.06.2010 r. - 28/2010 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., propozycje zmian w Statucie Spółki
oraz projekty uchwał. 03.06.2010 r. - 27/2010 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku. 29.05.2010 r. - 26/2010 I. Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej oraz wybór osób wchodzących w skład Komitetu Audytu. II. Sporządzenie tekstu jednolitego statutu 26.05.2010 r. - 25/2010 Zawarcie umowy i rozpoczęcie współpracy z CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o.. 12.05.2010 r. - 24/2010 Przychody z działalności operacyjnej za kwiecień 2010 r. 28.04.2010 r. - 23/2010 Powołanie osób nadzorujących Emitenta 28.04.2010 r. - 22/2010 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 kwietnia 2010 r. 28.04.2010 r. - 21/2010 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 kwietnia 2010 r. 06.04.2010 r. - 20/2010 Przychody z działalności operacyjnej za marzec 2010 r. 01.04.2010 r. - 19/2010 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., propozycje zmian w Statucie Spółki oraz projekty uchwał.
01.04.2010 r. - 18/2010 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym sie 1 kwietnia 2010 r. i kończącym sie 31 marca 2010 r. 31.03.2010 r. - 17/2010 Informacja osoby zobowiązanej 29.03.2010 r. - 16/2010 Korekta raportu okresowego Kredyt Inkaso S.A. za III kwartał roku obrotowego 2009/2010 r. 22.03.2010 r. - 15/2010 Zakup pakietów wierzytelności od PTK Centertel sp. z o.o. (operatora sieci ORANGE) 20.03.2010 r. - 14/2010 Zawarcie umów o współpracy z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w zakresie nabycia certyfikatów funduszu sekurytyzacyjnego i jego funkcjonowania. 16.03.2010 r. - 13/2010 Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zgody na inwestycje kapitałowe Kredyt Inkaso SA 16.03.2010 r. - 12/2010 Zakup pakietów wierzytelności od Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie 09.03.2010 r. - 11/2010 Przychody z działalności operacyjnej za luty 2010 r. 02.03.2010 r. - 10/2010 Wybór oferty Kredyt Inkaso S.A. na zakup pakietów wierzytelności od podmiotów z Grupy TP S.A. 16.02.2010 r. -
09/2010 Korekta raportu kwartalnego Kredyt Inkaso S.A. za trzeci kwartał 2009/2010 r. 09.02.2010 r. - 08/2010 Przychody z działalności operacyjnej za styczeń 2010 r. 08.02.2010 r. - 07/2010 Stan zobowiązań Emitenta na 31.12.2009 r. 29.01.2010 r. - 06/2010 Informacja osoby zobowiązanej 27.01.2010 r. - 05/2010 Pozwy złożone przez Emitenta w e-sądzie. 14.01.2010 r. - 04/2010 Zawiadomienie osoby zobowiązanej o transakcji na akcjach 11.01.2010 r. - 03/2010 Przychody z działalności operacyjnej za grudzień 2009 r. 05.01.2010 r. - 02/2010 Zawiadomienie o nabyciu akcji 05.01.2010 r. - 01/2010 Zawiadomienie osoby zobowiązanej o transakcji na akcjach Raporty okresowe: 26.11.2010 r. - Raport za I półrocze 2010/11 16.08.2010 r. - Raport kwartalny Q1/2010/11 31.05.2010 r. - Raport roczny 2009/10 29.03.2010 r. - Raport kwartalny Q3/2009/10 - skorygowany 15.02.2010 r. - Raport kwartalny Q3/2009/10 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: The list of information which was made public in the year 2010 The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. (the Issuer) with the registered office in Zamość presents below the list of the reports publicated in 2010. Original documents are archived in the Company’s registered office in Zamość, Okrzei 32 street. Current and periodic reports are also available on the Issuer’s website: http://www.kredytinkaso.pl Pursuant to Art. 65 Paragraph 1 of the Act on the Public Offering Attachement: Current reports: 31.12.2010 r. - 94/2010 The conclusion of an preliminary agreements considering acquisition of shares of Kancelaria Forum S. A. with the registered office in Zamość. 29.12.2010 r. - 93/2010 Increase in the share capital of the subsidiary - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.) 22.12.2010 r. - 92_K/2010 Purchase of a debts portfolio from PKO B.P. S.A by KI I NS FIZ - correction. 21.12.2010 r. - 92/2010 Purchase of a debts portfolio from PKO B.P. S.A by KI I NS FIZ.
21.12.2010 r. - 91/2010 Purchase of investment certificates of Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty by Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.) 09.12.2010 r. - 90/2010 Income from operating activity for November 2010 02.12.2010 r. - 89_2010K Formation of the subsidiary - KI Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (limited liability company) – correction 30.11.2010 r. - 89/2010 Formation of the subsidiary - KI Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (limited liability company) 30.11.2010 r. - 88/2010 Information on exceeding 5% share in the total number of votes in Kredyt Inkaso SA. 25.11.2010 r. - 87/2010 Registration of series E shares in the National Depository for Securities. 25.11.2010 r. - 86/2010 Setting the last day of listing rights to series E shares. II. Admitting and introduction of series E shares to trading on the stock exchange. 23.11.2010 r. - 85/2010 Purchase of receivables portfolios from
Euro Bank S.A. in Wrocław 23.11.2010 r. - 84/2010 Change of the date of publication of the half-year report for the financial year commencing on 1 April 2010 and ending on 31 March 2011 and determination of the date of publication of the consolidated half-year report for the financial year commencing on 1 April 2010 and ending on 31 March 2011. 23.11.2010 r. - 83/2010 Conditional registration of series E shares in the National Depository for Securities 23.11.2010 r. - 82/2010 Notification of the change in hitherto owned shares in the total number of votes in Kredyt Inkaso SA 17.11.2010 r. - 81/2010 Singing the letter of intent concerning the purchase of a considerable share in the enterprise of Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Pilu ś i sp-ka spółka komandytowa with the registered office in Warsaw. 16.11.2010 r. - 80/2010 I. Registration of the share capital increase II. Registration of the amendments to the Statues by the Court 09.11.2010 r. - 79/2010 Closing of series E shares subscription.
09.11.2010 r. - 78/2010 Selection of Kredyt Inkaso S.A. offer for the purchase of receivables portfolio from Euro Bank S.A. 09.11.2010 r. - 77/2010 Introduction of rights to series E ordinary bearer shares to trading on the stock exchange 08.11.2010 r. - 76/2010 Income from operating activity for October 2010 08.11.2010 r. - 75/2010 Registration of rights to series E shares by the National Depository for Securities. 08.11.2010 r. - 69/2010K Determining the unified text of the Statutes - correction 05.11.2010 r. - 74/2010 Registration of series F ordinary bearer shares 05.11.2010 r. - 73/2010 Notification of the purchase of shares 05.11.2010 r. - 72/2010 Notification of an obligated person of transaction on shares 04.11.2010 r. - 71/2010 Admitting and introduction of series F shares to trading on the stock exchange. 29.10.2010 r. - 70/2010 Increase in the share capital of the subsidiary - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.) 29.10.2010 r. - 69/2010 Determining the unified
text of the Statutes. 29.10.2010 r. - 68/2010 Victory of Kredyt Inkaso I NS FIZ in the auction of the debts portfolio from PKO BP with the nominal value of PLN 210 million. 28.10.2010 r. - 67/2010 Allotment of series E shares. 22.10.2010 r. - 66/2010 Determination of series E Shares issue price. 15.10.2010 r. - 65/2010 Appointment of the statutory auditor 15.10.2010 r. - 64/2010 Conditional registration of securities held in the National Depository for Securities. 15.10.2010 r. - 63/2010 Publication of Prospectus 13.10.2010 r. - 62/2010 Approval of the Company’s Prospectus 12.10.2010 r. - 61/2010 Income from operating activity for September 2010 12.10.2010 r. - 60/2010 Information of obligated persons pursuant to art. 160 of the Act of 29 July 2005 on Trading in Financial Instruments 12.10.2010 r. - 59/2010K Correction of the report 59/2010 I. Registration the share capital increase II. Registration amendments to the Statutes by the Court 04.10.2010 r. - 59/2010 I. Registration the share capital increase II.
Registration amendments to the Statutes by the Court 30.09.2010 r. - 58/2010 Preparation of Information Memorandum 24.09.2010 r. - 57/2010 Drawing up of the unified text of the Statutes 16.09.2010 r. - 56/2010 Income from operating activity for August 2010 14.09.2010 r. - 55/2010 Establishment of bond issue programme 09.09.2010 r. - 54/2010 Purchase of investment certificates of Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. 09.09.2010 r. - 53/2010 Contents of resolutions adopted by the Extraordinary General Assembly on 8 September 2010 09.09.2010 r. - 52/2010 List of shareholders representing over 5% of votes at the Extraordinary General Assembly of the Company on 8 September 2010. 07.09.2010 r. - 51/2010 Registration of amendments to the Statutes by the Court. 25.08.2010 r. - 50/2010 Formation of the subsidiary - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.) 18.08.2010 r. – 49/2010 Abridged Quarterly Financial Statemets Of Kredyt Inkaso S.A. For
3 Month Period from 01.04.2010 to 30.06.2010 (English version) 12.08.2010 r. - 48/2010 Information about convocation of the Extraordinary General Assembly of Kredyt Inkaso S.A., and draft resolutions. 12.08.2010 r. - 47/2010 Contents of resolutions adopted by the Extraordinary General Assembly on 12 August 2010 12.08.2010 r. - 46/2010 List of shareholders representing over 5% of votes at the Extraordinary General Assembly of the Company on 12 August 2010. 10.08.2010 r. - 45/2010 Income from operating activity for July 2010. 16.07.2010 r. - 44/2010 Signing with Banco Espírito Santo de Investimento S.A. Joint Stock Company the agreement on financing in the form of debenture bonds issue program up to the total amount of PLN 150,000,000.00 with the possibility of increasing that amount up to 250,000,000.00 16.07.2010 r. - 43/2010 Information about convocation of the Extraordinary General Assembly of Kredyt Inkaso S.A., and draft resolutions. 09.07.2010 r. - 42/2010 Income from operating activity for June 2010
02.07.2010 r. - 41/2010 Decision on dividend payment correction of the current report No. 38/2010. 01.07.2010 r. - 40/2010 List of shareholders representing more than 5% of votes at the Ordinary General Assembly on 1 July 2010 01.07.2010 r. - 39/2010 Resolutions adopted by the Ordinary General Meeting on 1 July 2010 01.07.2010 r. - 38/2010 Decision on dividend payment 01.07.2010 r. - 37/2010 Selection of the entity to provide assurance services, opinions, and reports required for the registration document of Kredyt Inkaso S.A. 01.07.2010 r. - 36/2010 Appointment of Members of the Management Board for the next term of office 30.06.2010r. - 35/2010 Submitting the application for approval of the registration document to the Polish Financial Supervision Authority. 25.06.2010 r. - 34/2010 Signed the agreement on performing the function of the Offering Manager 22.06.2010 r. - 33/2010 Victory of Kredyt Inkaso I NS FIZ in the auction of the debts portfolio from PKO BP with the nominal value of PLN 299 million.
18.06.2010 r. - 32/2010 Amendments to the Statutes of the securitization fund. 14.06.2010 r. - 31/2010 Kredyt Inkaso S.A. Annual Report for the Financial Year commencing 01.04.2009 r. until 31.03.2010 r. (English version) 11.06.2010 r. - 30/2010 Submitting by a Shareholder the draft resolution for the Ordinary General Assembly convened for 1 July 2010. 11.06.2010 r. - 29/2010 Income from operating activity for May 2010 04.06.2010 r. - 28/2010 Information about convocation of the Extraordinary General Assembly of Kredyt Inkaso S.A., proposals of amendments to the Company’s Statutes and draft resolutions. 03.06.2010 r. - 27/2010 The list of information which was made public in the year 2009 29.05.2010 r. - 26/2010 I. appointment of persons performing functions in the Supervisory Board and persons composing the Audit Committee II. drawing up the unified text of the Statutes 26.05.2010 r. - 25/2010 Conclusion of an agreement and commencement of the co-operation with CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o. 12.05.2010 r. -
24/2010 Income from operating activity for April 2010 28.04.2010 r. - 23/2010 Appointment of the supervising person of the Issuer. 28.04.2010 r. - 22/2010 List of shareholders representing over 5% of votes at the Extraordinary General Assembly of the Company on 28 April 2009. 28.04.2010 r. - 21/2010 Contents of resolutions adopted by the Extraordinary General Assembly on 28 April 2010 06.04.2010 r. - 20/2010 Income from operating activity for March 2010 01.04.2010 r. - 19/2010 Information about convocation of the Extraordinary General Assembly of Kredyt Inkaso S.A., proposals of amendments to the Company’s Statutes and draft resolutions. 01.04.2010 r. - 18/2010 Dates of publishing periodic reports in the financial year commencing on 1 April 2010 and ending on 31 March 2010. 31.03.2010 r. - 17/2010 Information of an obligated person 29.03.2010 r. - 16/2010 Correction of the periodic report of Kredyt Inkaso S.A. for the 3rd quarter of the financial year 2009/2010. 22.03.2010 r. - 15/2010 Purchase of debt
portfolio from PTK Centertel sp. z o.o. (ORANGE mobile network operator) 20.03.2010 r. - 14/2010 Conclusion of agreements on co-operation with Investment Funds in the scope of purchase of securitization fund certificates and its functioning. 16.03.2010 r. - 13/2010 Resolutions of the Supervisory Board on the consent to capital investments of Kredyt Inkaso SA 16.03.2010 r. - 12/2010 Purchase of debt portfolio from TP SA. 09.03.2010 r. - 11/2010 Income from operating activity for February 2010 02.03.2010 r. - 10/2010 Choice of Kredyt Inkaso S.A. offer for the purchase of debt portfolios from entities within TP S.A. Group 16.02.2010 r. - 09/2010 Correction of the Kredyt Inkaso S.A. quarterly report for the third quarter of 2009/2010. 09.02.2010 r. - 08/2010 Income from operating activity for January 2010 08.02.2010 r. - 07/2010 State of the Issuer s liabilities as of 31.12.2009 29.01.2010 r. - 06/2010 Information of an obligated person 27.01.2010 r. - 05/2010 Suits filed by the Issuer in e-court. 14.01.2010 r.
- 04/2010 Notification of an obligated person of transaction in shares 11.01.2010 r. - 03/2010 Income from operating activity for December 2009 05.01.2010 r. - 02/2010 Notification of the purchase of shares 05.01.2010 r. - 01/2010 Notification of an obligated person of transaction on shares Periodic reports: 26.11.2010 r. – REPORT FOR THE FIRST HALF OF 2010/2011 16.08.2010 r. – Abridged Quarterly Financial Statemets Of Kredyt Inkaso S.A. For 3 Month Period from 01.04.2010 to 30.06.2010 31.05.2010 r. – Annual report of Kredyt Inkaso S.A. for the Financial Year 2009/10 29.03.2010 r. – Abridged Quarterly Financial Statements Of Kredyt Inkaso S. A. for 3 Month Period from 01.10.2009 to 31.12.2009 - Adjustment 15.02.2010 r. – Abridged Quarterly Financial Statements Of Kredyt Inkaso S. A. for 3 Month Period from 01.10.2009 to 31.12.2009 | |

d2d3o5o

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYT INKASO S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
22-400 Zamość
(kod pocztowy) (miejscowość)
Okrzei 32
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
(e-mail) (www)
922-254-40-99 951078572
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Artur Górnik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d3o5o

Podziel się opinią

Share
d2d3o5o
d2d3o5o