Trwa ładowanie...
d1rp20u

Kruk podniósł kapitał i objął nowe udziały w spółce zależnej na Malcie

Warszawa, 25.05.2016 (ISBnews) - W spółce zależnej Kruka, InvestCapital Malta Ltd., dokonano podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 387,24 mln zł do kwoty 490,24 mln zł poprzez utworzenie 1,03 mln nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy i łącznej wartości 103 mln zł. Wszystkie udziały zostały objęte przez Kruka, podała spółka.

Share
d1rp20u

"Nowo objęte udziały stanowią 21 % kapitału zakładowego InvestCapital. Wartość ewidencyjna objętych udziałów w księgach rachunkowych emitenta wynosi 100 zł za każdy udział. W związku z podwyższeniem kapitału emitent posiada bezpośrednio 4 902 399 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy i łącznej wartości 490 239 900 zł, przy czym łącznie tj. bezpośrednio oraz pośrednio emitent posiada 4 902 400 udziałów o łącznej wartości 490 240 000 zł. Udziały zostały objęte po wartości nominalnej i w całości pokryte wkładem pieniężnym. Źródłem finansowania wkładu pieniężnego były środki pochodzące z kredytów bankowych oraz emisji obligacji. Przedmiotowe nabycie ma charakter inwestycji długoterminowej. Środki pieniężne uzyskane przez InvestCapital zostaną wykorzystane w celu podwyższenia kapitału w spółce Secapital S.a r.l." - czytamy w komunikacie.

Udziały posiadane bezpośrednio przez emitenta stanowią 99,99% kapitału zakładowego i uprawniają do 100% liczby głosów na zgromadzeniu wspólników InvestCapital, natomiast pozostały udział bez prawa głosu jest w posiadaniu spółki 100% zależnej od emitenta - Secapital Polska Sp. z o.o. przy czym udziały posiadane przez emitenta łącznie tj. bezpośrednio oraz pośrednio stanowią 100% kapitału zakładowego i uprawniają do takiej samej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników InvestCapital. Obecnie nie istnieją powiązania osobowe pomiędzy emitentem oraz InvestCapital.

Kruk jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami. Od 2007 roku działa w Rumunii, gdzie także jest liderem rynku. Od listopada 2011 roku Kruk działa w Czechach, od sierpnia 2012 roku na Słowacji, a od sierpnia 2014 roku w Niemczech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)

d1rp20u

Podziel się opinią

Share
d1rp20u
d1rp20u