Trwa ładowanie...
d2zvvug
d2zvvug
espi

KRUSZWICA - Zawarcie znaczącej umowy ze spółką Nestle Polska S.A. (1/2015)

KRUSZWICA - Zawarcie znaczącej umowy ze spółką Nestle Polska S.A. (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2zvvug
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-02
Skrócona nazwa emitenta
KRUSZWICA
Temat
Zawarcie znaczącej umowy ze spółką Nestle Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Tłuszczowych ?Kruszwica? S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 2 stycznia 2015 roku Spółka zawarła z Nestle Polska S.A. umowę sprzedaży rafinowanego oleju rzepakowego o wartości 9,2 mln EUR, tj. 39,4 mln PLN (wg średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP na dzień 2 stycznia 2015 roku). Łączna wartość umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy, ze spółką Nestle Polska S.A., wyniosła 20,4 mln EUR, tj. 86,5 mln PLN i osiągnęła wartość znaczącą, tj. przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki, których wartość na dzień 30.09.2014 roku wynosiła 750.779 tys. PLN. Spośród umów zawartych pomiędzy podmiotami w okresie ostatnich 12 miesięcy, ww. umowa sprzedaży jest największą pod względem wartości. Warunki ww. umowy, jak i pozostałych umów zawartych pomiędzy podmiotami nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów handlowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA
(pełna nazwa emitenta)
KRUSZWICA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
88-150 Kruszwica
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Niepodległości 42
(ulica) (numer)
052 35 35 100 052 35 15 199
(telefon) (fax)
ztkruszwica@ztkruszwica.pl www.ztkruszwica.pl
(e-mail) (www)
556-08-00-678 091279630
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-02 Tomasz Wika Członek Zarządu
2015-01-02 Sławomir Werbiński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zvvug

Podziel się opinią

Share
d2zvvug
d2zvvug