Trwa ładowanie...
d2uxn3u

KRUSZWICA - Zawarcie znaczącej umowy ze spółką Nestle Polska S.A. (1/2015)

KRUSZWICA - Zawarcie znaczącej umowy ze spółką Nestle Polska S.A. (1/2015)

Share
d2uxn3u
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-02
Skrócona nazwa emitenta
KRUSZWICA
Temat
Zawarcie znaczącej umowy ze spółką Nestle Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Tłuszczowych ?Kruszwica? S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 2 stycznia 2015 roku Spółka zawarła z Nestle Polska S.A. umowę sprzedaży rafinowanego oleju rzepakowego o wartości 9,2 mln EUR, tj. 39,4 mln PLN (wg średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP na dzień 2 stycznia 2015 roku). Łączna wartość umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy, ze spółką Nestle Polska S.A., wyniosła 20,4 mln EUR, tj. 86,5 mln PLN i osiągnęła wartość znaczącą, tj. przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki, których wartość na dzień 30.09.2014 roku wynosiła 750.779 tys. PLN. Spośród umów zawartych pomiędzy podmiotami w okresie ostatnich 12 miesięcy, ww. umowa sprzedaży jest największą pod względem wartości. Warunki ww. umowy, jak i pozostałych umów zawartych pomiędzy podmiotami nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów handlowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2uxn3u

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KRUSZWICA | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 88-150 | | Kruszwica | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Niepodległości | | 42 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 052 35 35 100 | | 052 35 15 199 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ztkruszwica@ztkruszwica.pl | | www.ztkruszwica.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 556-08-00-678 | | 091279630 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-02 Tomasz Wika Członek Zarządu
2015-01-02 Sławomir Werbiński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2uxn3u

Podziel się opinią

Share
d2uxn3u
d2uxn3u