Trwa ładowanie...
d3m7pnv
d3m7pnv
espi

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Podpisanie umowy zakupu gruntu (40/2011)

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Podpisanie umowy zakupu gruntu (40/2011)
Share
d3m7pnv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy zakupu gruntu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) informuje, że w dniu 12 lipca 2011 roku została zawarta umowa zakupu działek w Pełkiniach (województwo podkarpackie), które były przedmiotem przetargu w dniu 21 czerwca 2011 roku, o czym Emitent informował w raporcie ESPI nr 35/2011. Niniejsza umowa została zawarta pomiędzy Emitentem a Gminą Jarosław i dotyczy działek o numerach 2343/16 oraz 2343/19, o łącznej powierzchni 5,0332 ha. Cena zakupu w/w działek wynosi łącznie 242.000,00 zł netto i zostanie sfinansowana ze środków własnych Emitenta. Zgodnie z postanowieniami Statutu, zakup poprzedzony został uchwałą Rady Nadzorczej wyrażającą zgodę na przeprowadzenie powyższej transakcji. Wartość transakcji nie spełnia kryterium umowy znaczącej zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 44. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jednak z uwagi na ogólnie znaczący dla działalności Emitenta charakter tej inwestycji,
Emitent zdecydował o sporządzeniu niniejszego komunikatu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICKI RECYKLING S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10-089 Olsztyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Iwaszkiewicza 48/23
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
739-33-40-652 519544043
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 Adam Krynicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m7pnv

Podziel się opinią

Share
d3m7pnv
d3m7pnv