Trwa ładowanie...
d3p4xr7
d3p4xr7
espi

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej (12/2015)

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej (12/2015)
Share
d3p4xr7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-05
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej "Emitent?) z siedzibą w Olsztynie informuje, że w ramach projektu ?Wykorzystanie autorskiego patentu do zarządzania kolorami szkła opakowaniowego o granulacji od 3 mm?, nr umowy UDA-POIG.04.04.00-14-042/13-00 otrzymał drugą transzę płatności w formie refundacji w kwocie 102.253,53 zł, z czego 15% zostało wypłacone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w dniu 24 kwietnia br., a 85% kwoty Emitent otrzymał z Ministerstwa Finansów w dniu 05 maja br. Projekt jest realizowany w zakładzie Emitenta w Wyszkowie, w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. O przyznanym dofinansowaniu oraz podpisanej umowie o dofinansowanie Emitent informował w raportach bieżących nr 13/2014 i 24/2014.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICKI RECYKLING S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10-089 Olsztyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Iwaszkiewicza 48/23
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
739-33-40-652 519544043
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Adam Krynicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3p4xr7

Podziel się opinią

Share
d3p4xr7
d3p4xr7