Trwa ładowanie...
dqrzdq9

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Wa...

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynicki Recykling S.A. w dniu 21 grudnia 2010 roku (34/2010)

Share
dqrzdq9
KOMISJANADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-21
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynicki Recykling S.A. w dniu 21 grudnia 2010 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki Krynicki Recykling S.A. (dalej Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 grudnia 2010 roku w Olsztynie:1. BZ WBK Inwestycje sp. z o.o.?3.076.852 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 3.076.852 głosów, co stanowiło 82,87% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 21,81% ogólnej liczby głosów.2. Piotr Nadolski?636.126 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 636.126 głosów, co stanowiło 17,13% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 4,51% ogólnej liczby głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqrzdq9

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Adam Krynicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqrzdq9

Podziel się opinią

Share
dqrzdq9
dqrzdq9