Trwa ładowanie...
d3qjp7r
d3qjp7r

KSF przyjął uchwałę ws. utrzymania 0% wskaźnika bufora antycyklicznego

Warszawa, 24.03.2017 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finansowej (KSF) podjął uchwałę w sprawie rekomendacji skierowanej do Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%, a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego informacji dotyczących tego bufora, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w komunikacie po piątkowym posiedzeniu Komitetu.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3qjp7r

Komitet zapoznał się z propozycją Bankowego Fundusz Gwarancyjnego (BFG) dotyczącą podejścia do wyznaczania minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL), podał NBP.

"Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród instytucji reprezentowanych w Komitecie omówiono źródła ryzyka w polskim systemie finansowym. Jako najistotniejsze źródła ryzyka wskazane zostały, podobnie jak w poprzednich okresach: (1) malejąca odporność banków związana ze spadającą zyskownością, (2) portfel złotowych kredytów mieszkaniowych o zmiennej stopie procentowej, w warunkach historycznie niskiego poziomu stóp procentowych i polityki kredytowej banków oraz (3) trudna sytuacja sektora SKOK i niektórych banków spółdzielczych" - czytamy także.

Nadal, jako najbardziej istotne ryzyko dla stabilności systemu finansowego, uznano portfel kredytów walutowych.

d3qjp7r

"W ocenie Komitetu portfel ten, mimo że z punktu widzenia ekonomicznego nie niesie zagrożenia systemowego, pozostaje nadal źródłem ryzyka w kontekście nierozstrzygniętych projektów regulacyjnych. Wydana na posiedzeniu 13 stycznia 2017 r. Rekomendacja KSF-M stanowi pierwszy etap działań w kierunku eliminacji tego ryzyka. Komitet zapoznał się z wynikami kolejnego etapu prac Grupy Roboczej ds. Kredytów Walutowych i podkreślił, że będzie systematycznie monitorował proces realizacji rekomendacji przez poszczególne instytucje oraz postępy w zakresie dobrowolnej restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych. W tym kontekście odnotowana została informacja o zakończeniu wdrażania rekomendacji przez BFG poprzez uwzględnienie ryzyka związanego z walutowymi kredytami mieszkaniowymi w metodzie wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny banków" - czytamy dalej.

Kolejne posiedzenie Komitetu na rzecz nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na czerwiec 2017 r.

W posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M), które odbyło się 24 marca 2017 r. uczestniczyli:
Adam Glapiński - prezes Narodowego Banku Polskiego - przewodniczący Komitetu,
Piotr Nowal - podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Marek Chrzanowski - przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
Zdzisław Sokal - prezes zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

(ISBnews)

d3qjp7r

Podziel się opinią

Share
d3qjp7r
d3qjp7r