Trwa ładowanie...
d76j88x
espi

KUPIEC S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Kupiec S.A. (1/2013)

KUPIEC S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Kupiec S.A. (1/2013)
Share
d76j88x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-12
Skrócona nazwa emitenta
KUPIEC S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Kupiec S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki KUPIEC S.A. informuje, iż w dniu 12 marca 2013 roku otrzymał zawiadomienie od spółki ABS INVESTMENT S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, w związku z przekroczeniem progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 12 marca 2013 roku Spółka ABS INVESTMENT S.A. nabyła na podstawie umowy cywilnoprawnej 99.979 akcji Emitenta, co spowodowało, że jej udział w ogólnej liczbie głosów na WZ KUPIEC S.A. uległ zwiększeniu. W zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, liczba posiadanych przez ABS INVESTMENT S.A. akcji Emitenta wyniosła 326.439 akcji, stanowiących 7,39% kapitału zakładowego oraz 5,09% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta. Przed dokonaniem ww. transakcji ABS INVESTMENT S.A. posiadała 226.460 akcji, stanowiących 5,13% kapitału zakładowego oraz 3,53% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-12 Leszek Wróblewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d76j88x

Podziel się opinią

Share
d76j88x
d76j88x