Trwa ładowanie...
d23gsr8
espi

LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...

LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (7/2011)
Share
d23gsr8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-25
Skrócona nazwa emitenta
LC CORP S.A.
Temat
Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd LC Corp S.A. ("Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 25 lutego 2011 r. dwóch zawiadomień w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Remigiusza Balińskiego, który poinformował o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy?spółkę Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, w której Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej następujących transakcji:- w dniu 16 lutego 2011 r. transakcji sprzedaży 5.000 akcji LC Corp S.A. za cenę 7.850 zł w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.- w dniu 21 lutego 2011 r. transakcji sprzedaży 4.275 akcji LC Corp S.A. za cenę 7.096,50 zł w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz LC Corp S.A. funkcji animatora Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d23gsr8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Dariusz Niedośpiał Prezes Zarządu
2011-02-25 Joanna Jaskólska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d23gsr8

Podziel się opinią

Share
d23gsr8
d23gsr8