Trwa ładowanie...
mandaty

Legitymacje szkolne bez numeru PESEL są nieważne

Nie ma numeru PESEL na legitymacji? No to będzie mandacik. Koleje Mazowieckie przypominają o nowym obowiązku. I ostrzegają przed sankcjami.

Share
Legitymacje szkolne bez numeru PESEL są nieważne
Źródło: WP.PL, fot: Mach240390/wikimedia (CC BY 3.0)
d3utsoh

Zgodnie z najnowszym prawem legitymacje szkolne bez numeru PESEL są nieważne. 30 września kończy się okres ochronny i kontrolerzy nie będą już pouczać za brak wpisanego PESEL. Od 1 października uczniom będą wystawiane mandaty.

Jak tłumaczy Dariusz Grajda, dyrektor handlowy Kolei Mazowieckich, uczniowie powinni się upewnić, czy mają wpisany PESEL. Gajda dodał, że jest to obowiązek nie tylko nich, ale również szkoły. Przepisy wymagające uzupełnienia legitymacji o numer PESEL obowiązują od stycznia tego roku.

- Należy podkreślić, że spółka „Koleje Mazowieckie - KM” posiada stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej z marca br., w którym jednoznacznie stwierdza się, że legitymacja nieposiadająca dopisanego numeru PESEL jest legitymacją nieważną - głosi też komunikat prasowy KM.

d3utsoh

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia ministra edukacji w sprawie świadectw i dyplomów wprowadzony zostanie nowy wzór legitymacji szkolnych. Na pierwszej ich stronie pod imieniem i nazwiskiem ucznia oraz pod datą urodzenia pojawi się miejsce na wpisanie numeru PESEL.

Zmiana ta ma umożliwić weryfikację uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w elektronicznym systemie e-WUŚ; weryfikacja ta następuje w systemie właśnie po podaniu numeru PESEL. O wprowadzenie nowych wzorów legitymacji wystąpił do MEN minister zdrowia. Wcześniej obowiązujące legitymacje szkolne będą wymieniane stopniowo.

Dotychczas wydane legitymacje zachowają ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole. Na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem: "Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego" wpisywany powinien być odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada takiego numeru - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis ten powinien opatrzony małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu może dokonać tylko osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.

Legitymacje szkolne, wydane na drukach według dotychczasowych wzorów, zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, pod warunkiem, że znajdzie się na nim dopisany numer PESEL ucznia.

d3utsoh

Podziel się opinią

Share
d3utsoh
d3utsoh