Trwa ładowanie...
d3sb7i4

LENA LIGHTING - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 kwietnia ...

LENA LIGHTING - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 kwietnia 2015roku. (4/2015)

Share
d3sb7i4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-24
Skrócona nazwa emitenta
LENA LIGHTING
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 kwietnia 2015roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lena Lighting S.A. Spółka Akcyjna (dalej zwanej ?Spółką?) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. zwołuje na dzień 21 kwietnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej ?Zgromadzenie?), które odbędzie się o godzinie 14:00 w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wlkp. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał prezentujemy w załącznikach.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenieozwołaniu_ZWZ LENA 2015.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 21.04.2015r.
Projekty uchwał ZZW Lena Lighting SA.pdf Projekty uchwał ZZW Lena Lighting SA
FORMULARZ GŁOS Pełnomocnika.pdf Formularz głosowania pełnomocnika
Informacja- liczba akcji.pdf Informacja na temat ilości akcji

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sb7i4

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | LENA LIGHTING SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | LENA LIGHTING | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 63-000 | | Środa Wielkopolska | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | ul. Kórnicka 52 | | 52 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 061 2860300 | | 061 2854059 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | office@lenalighting.pl | | www.lenalighting.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 786-16-16-166 | | 634635800 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Cezary Tomasz Filipiński Członek Zarządu
2015-03-24 Joanna Rybak Schrödter Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sb7i4

Podziel się opinią

Share
d3sb7i4
d3sb7i4