Trwa ładowanie...
d3cr21b
espi

LENTEX - Oświadczenie BRE SA o wyrażeniu zgody na zwolnienie zabezpieczeńz tytułu spłaconych kred...

LENTEX - Oświadczenie BRE SA o wyrażeniu zgody na zwolnienie zabezpieczeńz tytułu spłaconych kredytów (141/2011)
Share
d3cr21b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 141 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LENTEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Oświadczenie BRE SA o wyrażeniu zgody na zwolnienie zabezpieczeńz tytułu spłaconych kredytów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Lentex" S.A. w Lublińcu w nawiązaniu do raportów bieżących nr 134/2011 i 136/2011 dotyczących spłaty kredytów przez spółkę zależną Zakłady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" SA wobec BRE SA - informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od "Gamrat" SA iż bank BRE SA złożył oświadczenia o wyrażeniu zgody na zwolnienie zabezpieczeń spłaconych kredytów: 1. kredytu obrotowego w PLN, udzielonego w wysokości 12,0 mln zł na podstawie Umowy Kredytowej Nr 20/062/09/Z/OB o kredyt obrotowy w PLN z dnia 24.11.2009 r. wraz z późniejszymi zmianami, którego zabezpieczeniem było: ? hipoteka zwykła w kwocie 12,0 mln zł oraz hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 1,0 mln zł na zabudowanej nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1J/000064878/3, ? zastaw rejestrowy na linii technologicznej do produkcji podsufitki, ? zastaw rejestrowy na linii technologicznej do produkcji rur PE dwuwarstwowych. 2. kredytu w rachunku bieżącym w PLN, udzielonego w wysokości 6,0 mln zł na podstawie Umowy Kredytowej
Nr 20/096/06/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN z dnia 14.11.2006 r. wraz z późniejszymi zmianami, którego zabezpieczeniem było: ? hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 6,6 mln zł na zabudowanej nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1J/00063855/9. Oświadczenia te zostaną złożone w Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych w Jaśle oraz Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, IX Wydział Gospodarczy ? Rejestru Zastawów celem zwolnienia zabezpieczenia spłaty kredytów w postaci hipotek i zastawów rejestrowych ustanowionych na liniach technologicznych. Ponadto, na podstawie oświadczeń wydanych przez BRE Bank SA nastąpi zwolnienie cesji praw do odszkodowań z tytułu ubezpieczenia ww. przedmiotów zabezpieczenia z polisy ubezpieczeniowej nr 908200171094/908200171095 z dnia 29.04.2010 r. wraz z późniejszymi zmianami, wydanej przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY LENTEX SA
(pełna nazwa emitenta)
LENTEX Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
(0-34) 3515 600 (0-34) 3515 601
(telefon) (fax)
lentex@lentex.com.pl www.lentex.com.pl
(e-mail) (www)
575-00-07-888 150122050
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-21 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3cr21b

Podziel się opinią

Share
d3cr21b
d3cr21b