Trwa ładowanie...
d31p9sn

LENTEX - Zawiadomienie o objęciu akcji "Gamrat" S.A. (21/2012)

LENTEX - Zawiadomienie o objęciu akcji "Gamrat" S.A. (21/2012)

Share
d31p9sn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LENTEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o objęciu akcji "Gamrat" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów "Lentex" S.A. informuje, że w dniu 30 stycznia 2012 roku przyjął ofertę objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładów Tworzyw Sztucznych "Gamrat" S.A. (zwana dalej "Gamrat" S.A.) na warunkach wskazanych poniżej, a także złożył oświadczenie o objęciu 135.000 nowych akcji imiennych serii B "Gamrat" S.A. i zawiadomił o powyższym Zarząd "Gamrat" S.A. Zakłady "Lentex" S.A. (zwana dalej "Spółką") zawarły z "Gamrat" S.A. w dniu 30 stycznia 2012 roku umowę objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, zgodnie z którą "Gamrat" S.A. oświadcza, że NWZA "Gamrat" S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.178.550,00 zł, tj. do kwoty 81.494.550,00 zł, w drodze emisji 135.000 nowych akcji imiennych serii B o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 000 135 000, o wartości nominalnej 8,73 zł za każdą akcję, w formie subskrypcji prywatnej skierowanej do Spółki, a akcje nowej emisji pokryte zostaną wkładem pieniężnym poprzez dokonanie konwersji wierzytelności
pieniężnej w wysokości 1.174.650,00 zł powstałej z tytułu zakupu środków trwałych przez "Gamrat" S.A. w Spółce (tj. "Ciągu Bentomat" nr inw. 559-5188 B, za kwotę 848.700,00 zł brutto oraz "Chipsiarki" nr inw. 503-5268 B, za kwotę 325.950,00 brutto) oraz dodatkowym wkładem pieniężnym w kwocie 3.900,00 zł, w celu zapewnienia pełnego pokrycia obejmowanych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym. "Gamrat" S.A. oświadczyła ponadto, że złożyła Spółce ofertę objęcia 135.000 nowych akcji imiennych serii B na warunkach wskazanych powyżej, natomiast Spółka oświadczyła, że w/w ofertę objęcia akcji przyjęła. Strony umowy uzgodniły także, że akcje nowej emisji nie są uprzywilejowane, a dywidenda przypadająca na akcje nowej emisji będzie przysługiwać Spółce z zysku za rok obrotowy 2012. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31p9sn

| | | ZAKŁADY LENTEX SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LENTEX | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-34) 3515 600 | | (0-34) 3515 601 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | lentex@lentex.com.pl | | www.lentex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 575-00-07-888 | | 150122050 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Jakub Banaszak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31p9sn

Podziel się opinią

Share
d31p9sn
d31p9sn