Trwa ładowanie...
d2bwpys
d2bwpys

Lewiatan za unormowaniem waloryzacji minimalnej stawki 12 zł za godzinę

Warszawa, 05.04.2016 (ISBnews) - Konieczne jest unormowanie waloryzacji stawki 12 zł w kolejnych latach oraz obligatoryjny zapis skutków ustawy dotyczącej umów-zleceń dla rynku pracy, który mógłby być przeprowadzony np. po trzech latach jej funkcjonowania, uważa Konfederacja Lewiatan.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2bwpys

"Partnerzy społeczni zgodnie zwrócili uwagę na fakt, że rozwiązania polegające na zastępowaniu umowy o pracę umową-zlecenie powinno mieć charakter przejściowy. Celem kolejnych nowelizacji prawa powinno być stworzenie takich warunków prawnych, by zachęcać przedsiębiorców do zatrudnienia pracowników w oparciu o umowę o pracę - a nie tak, jak w uzasadnieniu do omawianego projektu ustawy, gdzie wskazano, że jej celem jest zniechęcenie do stosowania umów cywilno-prawnych" - czytamy w komunikacie.

Rząd 18 marca 2016 roku skierował do Rady Dialogu Społecznego poprawiony projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu godzinowym w umowach cywilnoprawnych. Projekt został pozytywnie przyjęty zarówno przez stronę związkową jak i pracodawców. Partnerzy społeczni uznali, że po wprowadzeniu niewielu korekt polegających na doprecyzowaniu niektórych zapisów, będzie on mógł być rekomendowany przez Radę Dialogu Społecznego do dalszych prac, podano także.

"Najważniejsze zapisy obejmują wprowadzenie vacatio legis dla wszystkich umów do 1 stycznia 2017, doprecyzowanie zapisów ustawy dotyczących umów prowizyjnych, tak by odpowiadały uzasadnieniu do projektu ustawy i poprawa zapisów dotyczących waloryzacji umów w toku zawartych w ramach zamówień publicznych oraz kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy" - czytamy w komunikacie.

d2bwpys

"Partnerzy społeczni zgadzają się z umożliwieniem prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przepisów bhp oraz legalności zatrudnienia w czasie pracy firmy, nawet jeśli dotyczy to pory nocnej. Trudno jednak zaakceptować umożliwienie inspektorom pracy kontroli w porze nocnej dokumentów księgowych i osobowych przedsiębiorstwa" - powiedział ekspert Lewiatan Marek Kowalski, cytowany w komunikacie.

Organizacja, podsumowując zauważa, że prawidłowy rozwój gospodarki może zapewnić tylko i wyłącznie równowaga pomiędzy tymi filarami. Nie może jednak ona być narzucona ustawowo, ale wypracowana przez uczestniczących w niej graczy, tj. związki zawodowe i organizacje pracodawców.

(ISBnews)

d2bwpys

Podziel się opinią

Share
d2bwpys
d2bwpys