Trwa ładowanie...
d3o0xj8

LIBERTY GROUP S.A. - Korekta oczywistej pomyłki pisarskiej w raporcie 18/2011 z dnia 23.XI.2011r...

LIBERTY GROUP S.A. - Korekta oczywistej pomyłki pisarskiej w raporcie 18/2011 z dnia 23.XI.2011r. (19/2011)

Share
d3o0xj8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LIBERTY GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta oczywistej pomyłki pisarskiej w raporcie 18/2011 z dnia 23.XI.2011r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie przesyła skorygowaną treść raportu 18/2011 z dnia 23.XI.2011 roku (błąd dotyczył zamiany miejsc cyfr w ilości akcji i głosów). "Zarząd Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż w związku z rejestracją przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki LIBERTY GROUP S.A. o kwotę 290 000 złotych (rejestracją emisji serii B spółki LIBERTY GROUP SA w liczbie 2 900 000 akcji) Spółka otrzymała od Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie na temat ujawnienia zmiany udziału w kapitale zakładowym oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o następującej treści: Zarząd Capital Partners S.A.
informuje, iż w wyniku rejestracji w dniu 5 października 2011 roku podwyższenia kapitału zakładowego o 2.900.000 akcji zwykłych zmniejszył się jej udział (poprzez podmioty zależna) w kapitale zakładowym Spółki Liberty Group S.A. Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Capital Partners S.A. posiadała łącznie (poprzez podmioty zależne) 1.650.001 akcji, które stanowiły 33,00% w kapitale zakładowym Liberty Group S.A. i uprawniały do 1.650.001 głosów, stanowiących 33,00% ogólnej liczny głosów na Walnym zgromadzeniu, przy czym : Dom Maklerski Capital Partners S.A. posiadał 250.000 akcji , które stanowiły 5% w kapitale zakładowym i głosach, a Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ( , wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod nr RFI 541 (dalej Fundusz), reprezentowany przez podmiot zależny od Capital Partners S.A. ?Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. posiadało 1.400.001 akcji, które stanowiły 28,00% w kapitale zakładowym i głosach. Po
dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału Capital Partners S.A. posiada łącznie (poprzez podmioty zależne) 1.650.001 akcji, które stanowią 20,89% w kapitale zakładowym Liberty Group S.A. i uprawniają do 1.650.001 głosów, stanowiących 20,89% ogólnej liczny głosów na Walnym zgromadzeniu, przy czym: Dom Maklerski Capital Partners S.A. posiada 250.000 akcji, które stanowią 3,16% w kapitale zakładowym i głosach, a Fundusz posiada 1.400.001 akcji , które stanowią 17,72% w kapitale zakładowym i głosach. Capital Partners S.A. bezpośrednio nie posiada akcji Liberty Group S.A. " | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o0xj8

| | | LIBERTY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LIBERTY GROUP S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-951 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Piechoty Łanowej | | 9a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 427 36 40 | | 22 642 23 90 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@libertygroup.pl | | www.libertygroup.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-22-35-691 | | 141163738 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Zbigniew Berkowicz Prezes Zarządu
2011-11-24 Barbara Berkan Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o0xj8

Podziel się opinią

Share
d3o0xj8
d3o0xj8