Trwa ładowanie...
d2zhlaf

LIBERTY GROUP S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczaj...

LIBERTY GROUP S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Liberty Group S.A. w dniu 21 grudnia 2011 roku (25/2011)

Share
d2zhlaf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LIBERTY GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Liberty Group S.A. w dniu 21 grudnia 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 21 grudnia 2011 roku. 1. Capital Partners Investment ? 1.000 000 sztuk akcji, 1.000.000 głosów co stanowiło 38,20 % udziału w liczbie głosów na tym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz stanowi 12,66 % udziału w ogólnej liczbie głosów. 2. Art New media S.A. ? 942.000 sztuk akcji, 942.000 głosów co stanowiło 35,99 % udziału w liczbie głosów na tym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz stanowi 11,92 % udziału w ogólnej liczbie głosów. 3. Carlson Ventures International Limited - 425 000 sztuk akcji, 425.000 głosów, co stanowiło 16,24 % udziału w liczbie głosów na tym nadzwyczajnym walnym
zgromadzeniu oraz stanowi 5,37 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Zgodnie z listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Liberty Group S.A. w dniu 21 grudnia 2011 r., reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 2.617.262 głosów, co stanowi 33,13% udziału w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zhlaf

| | | LIBERTY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LIBERTY GROUP S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-951 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Piechoty Łanowej | | 9a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 427 36 40 | | 22 642 23 90 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@libertygroup.pl | | www.libertygroup.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-22-35-691 | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Zbigniew Berkowicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zhlaf

Podziel się opinią

Share
d2zhlaf
d2zhlaf