Trwa ładowanie...
d39dpe2
espi

LIBRA CAPITAL S.A. - Zmiana stanu posiadania oraz uzyskanie statusu podmiotu dominującego. (15/2013)

LIBRA CAPITAL S.A. - Zmiana stanu posiadania oraz uzyskanie statusu podmiotu dominującego. (15/2013)
Share
d39dpe2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LIBRA CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania oraz uzyskanie statusu podmiotu dominującego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Libra Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje iż w dniu 13 lutego 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 pkt 1 oraz ust 4 i 4b oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") (t.j. Dz. U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439 oraz Dz. U. z 2005 roku Nr 184, poz. 1539) od podmiotu AKB "LANTA-BANK" (ZAO) zarejestrowanego w Federacji Rosyjskiej ze statusem Banku Komercyjnego. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem AKB "LANTA-BANK" (ZAO), w skutek zawarcia w dniu 05 lutego 2013 roku umowy nabycia akcji w kapitale zakładowym w spółce Supernova Financial Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ergo spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie ("SNFS sp. z o.o. ergo SKA"), oraz uzyskaniem w dniu 13 lutego 2013 roku statusu podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy wobec spółki SNFS sp. z o.o. ergo SKA będącej
jednocześnie akcjonariuszem LIBRA CAPITAL S.A. zmienił się stan posiadania AKB "LANTA-BANK" (ZAO), w ogólnej liczbie głosów w LIBRA CAPITAL S.A. Przed zawarciem w/w transakcji AKB "LANTA-BANK" (ZAO), nie posiadał pośrednio ani bezpośrednio akcji spółki LIBRA CAPITAL S.A. W skutek zawarcia w/w transakcji AKB "LANTA-BANK" (ZAO), posiada pośrednio 3 327 346 akcji LIBRA CAPITAL Spółka Akcyjna, reprezentujących 29,19% w kapitale zakładowym LIBRA CAPITAL Spółka Akcyjna, uprawniających do 3 327 346 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LIBRA CAPITAL Spółka Akcyjna, reprezentujących 29,19% w ogólnej liczbie głosów w spółce LIBRA CAPITAL Spółka Akcyjna. Jednocześnie AKB "LANTA-BANK" (ZAO), informuje, iż brak jest zależnych od niego podmiotów posiadających akcje LIBRA CAPITAL Spółka Akcyjna oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c Ustawy. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. nr 184, poz. 1539). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LIBRA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIBRA CAPITAL S.A. Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-688 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 28
(ulica) (numer)
22 630 33 99 22 630 33 70
(telefon) (fax)
biuro@libracapital.pl www.libracapital.pl
(e-mail) (www)
9260001337 970517930
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Artur Staykov Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39dpe2

Podziel się opinią

Share
d39dpe2
d39dpe2