Trwa ładowanie...
dkmzdia

LOKUM DEWELOPER - Uzyskanie dostępu do systemu EBI (1/2014) - EBI

LOKUM DEWELOPER - Uzyskanie dostępu do systemu EBI (1/2014)

Share
dkmzdia
CATALYST
Raport EBI nr 1 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-11
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Uzyskanie dostępu do systemu EBI
Podstawa prawna
Treść raportu:
Lokum Deweloper S.A. informuje, iż w dniu 10.12.2014 r. otrzymała informację, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako Organizator Alternatywnego Systemu przydzieliła Lokum Deweloper S.A. w dniu 10.12.2014 r. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). Podstawa prawna: § 10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. "Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania ładu korporacyjnego".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bartosz Kuźniar Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dkmzdia

Podziel się opinią

Share
dkmzdia
dkmzdia